Comitetul Economic și Social European (CESE) își exprimă regretul cu privire la faptul că nu toate statele membre au aprobat Pactul mondial privind migrația, care, în opinia sa, oferă UE o ocazie excelentă de a se apropia de idealul unei voci unice în problema migrației la nivel mondial.

În avizul său din proprie inițiativă „Punerea în aplicare a pactului mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, pe baza valorilor europene”, CESE subliniază că pactul nu are caracter constrângător, prin urmare nu impune nicio nouă obligație statelor membre ale UE.

În schimb, conținutul său se bazează pe valorile de bază ale UE, și anume respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului și ale minorităților, așa cum prevede articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene (TUE).

„Pactul nu este revoluționar sau radical în sine, dar oferă un cadru multilateral de cooperare între țările de origine, de tranzit și de recepție", a afirmat raportorul avizului, José Antonio Moreno Díaz.

CESE, o voce puternică în ansamblul instituțiilor UE pentru promovarea migrației în condiții de siguranță și ordine, își propune să consolideze și dezbaterea instituțională în cadrul UE pe această temă.

Pactul poate fi un bun punct de plecare pentru o dezbatere bazată pe fapte privind migrația, care să examineze modalitățile prin care pot fi reconciliate poziții diferite ale statelor membre ale UE, a afirmat dl Moreno Díaz. (ll)