Declaraţia dlui Luca Jahier, președintele CESE, și a dnei Isabel Caño, vicepreședintă pentru comunicare, cu privire la tragedia provocată de incendiile din Grecia

Declaraţia dlui Luca Jahier, președintele CESE, și a dnei Isabel Caño, vicepreședintă pentru comunicare, cu privire la tragedia provocată de incendiile din Grecia

În numele membrilor Comitetului Economic și Social European, dorim să asigurăm poporul grec de deplina noastră solidaritate.

Gândurile noastre sunt alături de victime și de familiile care îi plâng pe cei pe care i-au pierdut în această tragedie.

Îndemnăm cu fermitate Uniunea Europeană să pună în aplicare toate măsurile posibile pentru a sprijini guvernul elen să facă față acestei catastrofe naturale.

Această situație, precum și alte catastrofe comparabile, care afectează alte țări din Europa, sunt consecința schimbărilor climatice și constituie un avertisment clar.

CESE lucrează în prezent la un aviz privind dezastrele naturale, la cererea Comisiei Europene. Intitulat „Consolidarea mecanismului UE de protecție civilă rescEU”, avizul va fi supus votului în sesiunea plenară din octombrie a Comitetului.

Dorim să reafirmăm hotărârea noastră de a combate schimbările climatice și solicităm aplicarea unor măsuri specifice la nivel european și național, pentru a proteja mediul în conformitate cu acordurile de la Paris.