CESE pledează pentru o abordare mai integrată în sectorul transporturilor

Transporturile joacă un rol esențial în realizarea dezvoltării durabile, contribuie la economie, la comerț și ocuparea forței de muncă, dar pun și probleme în domenii precum mediul, traficul și siguranța. Într-un raport elaborat de Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, CESE trece în revistă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și, printr-o abordare transversală ce reunește aspectele economice, sociale și ecologice, îndeamnă Comisia să pregătească un nou cadru integrat pentru viitorul politicii UE în domeniul transporturilor.

„Transporturile sunt un domeniu politic fundamental al Uniunii Europene, dar formularea politicilor are loc – din păcate – în mod compartimentat, fragmentând astfel abordările și inițiativele. De exemplu, aspectele legate de piață fac parte din politica în domeniul transporturilor, în timp ce aspectele legate de energie și de schimbările climatice sunt abordate ca parte a uniunii energetice”, a afirmat dna Kylä-Harakka-Ruonala.

De asemenea, trebuie gestionate corect oportunitățile și provocările pe care le prezintă digitalizarea și robotizarea. „Transporturile trebuie să fie accesibile, abordabile, eficiente și eficace, sigure și securizate, pentru a permite mobilitatea persoanelor și a bunurilor. Pentru aceasta avem nevoie, în conformitate cu ODD, de investiții semnificative în infrastructuri adecvate, inovare și sisteme de transport eficiente, inclusiv în transportul public”, a conchis dna Kylä-Harakka-Ruonala.

De asemenea, avizul a subliniat că este deosebit de important ca societatea civilă să fie implicată în elaborarea și punerea în aplicare a politicii în domeniul transporturilor. Sectorul public trebuie să aibă un rol esențial, dar trebuie să fie facilitate și inițiativele ascendente și parteneriatele. (mp)