Tranziția energetică poate aduce beneficii economiilor regionale ale Europei

Tranziția energetică poate aduce beneficii economiilor regionale ale Europei Tranziția către forme descentralizate, regenerabile şi digitizate de aprovizionare cu energie ar genera nu doar beneficii economice pentru regiunile Uniunii Europene, ci şi beneficii ecologice. Într-un raport elaborat de Lutz RIBBE, CESE arată că există cel puțin patru motive pentru care producția inteligentă de energie poate ajuta economiile regionale, solicitând Comisiei Europene să coreleze în mod sistematic viitoarea politică de coeziune socială și regională cu inițiativa privind uniunea energetică.

Cu toate că dezbaterea publică și politică la nivel european tinde să se axeze pe beneficiile ecologice ale tranziţiei descentralizate sau pe riscurile asociate cu aceasta, Comitetul doreşte să adauge o precizare diferită, arătând că dezvoltarea resurselor regenerabile de energie ar putea aduce beneficii economice pentru regiunile UE. Tranziția energetică oferă oportunități importante economiilor locale, îndeosebi regiunilor slab dezvoltate din punct de vedere structural, și regiunilor rurale ale Europei. Avizul CESE, adoptat în sesiunea plenară din 11 iulie 2018, subliniază că producția de energie fără emisii de dioxid de carbon ar putea aduce beneficii regiunilor prin:

  • reducerea necesarului de importuri de combustibili;
  • generarea de valoare economică în regiunea respectivă, în special în cazul în care proprietatea rămâne locală;
  • crearea de locuri de muncă durabile și de calitate, prin instalarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii de producție de energie din surse regenerabile;
  • și, nu în ultimul rând,
  • creșterea veniturilor fiscale în regiuni.

Într-o dezbatere privind tranziția energetică, în sesiunea plenară din iulie a CESE, Maroš Šefčovič, vicepreşedintele Comisiei Europene și comisarul pentru uniunea energetică, a subliniat cât de importante au fost atât corelarea inițiativelor energetice ale UE cu politica și dezvoltarea regională, cât și consolidarea cooperării dintre organismele UE și societatea civilă.

„Nivelul local este cel unde planurile și angajamentele politice sunt convertite în proiecte concrete. Uniunea energetică nu poate fi construită aici, la Bruxelles, ci în orașele și satele noastre. Este nevoie de un efort colectiv, prin care să prezentăm soluții creative”, a afirmat dl Šefčovič.

Dl Šefčovič a reamintit angajamentul Comisiei de a adopta măsuri destinate eliminării actualelor obstacole din calea participării depline și active a cetățenilor la procesul de tranziție energetică, în calitate de „prosumatori”, și dezvoltării încrederii investitorilor în energia ecologică.

Președintele CESE Luca Jahier a desprins concluziile dezbaterii, reafirmând viziunea CESE și rolul său în a garanta că vocea fiecăruia va fi auzită: „Aducând laolaltă diversele competențe ale societății civile organizate din toată UE, CESE încearcă să garanteze fiecăruia că, în procesul de modernizare a economiei europene, nimeni nu va fi lăsat în urmă, nici în termeni de calitate a mediului, de locuri de muncă și de oportunități de creare a valorii economice, nici în calitate de consumator”. (mp)