Munca 4.0 lovește mai puternic acolo unde partenerii sociali sunt mai slabi

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Un studiu realizat de Grupul „Lucrători” al CESE pe tema strategiilor naționale privind „Munca 4.0” arată că implicarea partenerilor sociali este esențială și că lucrătorii sunt mai afectați acolo unde spațiul de negociere colectivă este mai restrâns.

Ritmul transformării digitale și provocările apărute în ceea ce privește reglementarea și calitatea locurilor de muncă presupun găsirea unor răspunsuri politice cuprinzătoare. Conform estimărilor OCDE, 14% dintre locurile de muncă sunt expuse unui risc ridicat de automatizare, iar 31% vor suferi modificări semnificative în următorii 15-20 de ani.

Concluziile studiului indică o mare cerere de lucrători cu înaltă calificare și o scădere, în viitor, a numărului de locuri de muncă cu calificare medie și venituri medii – cu alte cuvinte, o accentuare a inegalităților.

Studiul face trimitere la constatările OIM privind economia platformelor, potrivit cărora, în anumite țări, lacunele legislative sau zonele juridice gri au creat un teren fertil pentru dezvoltarea unor condiții de muncă atipice, de calitate inferioară, ca rezultat al declinului negocierilor colective.

Intitulat „Prezentare generală a strategiilor naționale privind munca 4.0 – o analiză coerentă a rolului partenerilor sociali”, acest studiu solicită:

  • consolidarea dialogului social, prin implicarea directă a partenerilor sociali în configurarea unei tranziții digitale echitabile, în vederea asigurării unor locuri de muncă de calitate și a unor salarii decente;
  • sisteme universale de protecție socială;
  • standarde de sănătate și de securitate la locul de muncă actualizate pentru noile tehnologii;
  • anticiparea creării de noi locuri de muncă și
  • conceperea unor programe de formare.

Studiul va fi prezentat și discutat oficial, la 18 octombrie 2018, în cadrul unui eveniment organizat de Grupul „Lucrători”. (prp)