Impozitarea activităților de afaceri digitale ar trebui să fie abordată la nivel mondial

Digital tax

Orice soluție pentru impozitarea modelelor de afaceri digitale propusă la nivelul UE trebuie să fie în conformitate cu practica și acordurile comune privind impozitarea societăților comerciale la nivel internațional, afirmă CESE într-un raport recent adoptat. Însă pachetul legislativ al Comisiei Europene își propune impozitarea cifrei de afaceri în locul profitului și aplicarea de taxe acolo unde au loc vânzările și nu acolo unde este creată valoarea.

În opinia CESE, această abordare ar putea să pună în pericol integritatea pieței unice a UE și să conducă la dublă impunere. Ar putea spori complexitatea regimurilor fiscale internaționale și, prin urmare, gradul de incertitudine pentru investitori. Date fiind aceste preocupări, CESE solicită Comisiei să efectueze o evaluare complementară a impactului pentru măsurile propuse.

Este foarte importantă dezvoltarea unor principii noi privind modul de atribuire a profiturilor societăților unei țări UE și de impozitare a acestora, afirmă CESE în raportul său. Întreprinderile din sectorul digital ar trebui să contribuie la bugetele publice așa cum o fac și întreprinderile tradiționale, contribuind la sarcina fiscală necesară pentru finanțarea serviciilor publice, dar orice soluție ar trebui să fie echitabilă, consensuală și aptă să creeze condiții de concurență echitabile pentru toate economiile din UE.

În ciuda preocupărilor sale, CESE consideră totuși că inițiativele privind impozitarea sectorului digital ale Comisiei reprezintă un pas în direcția corectă și salută ambiția sa de a găsi o soluție globală. Comisia a lansat o dezbatere internațională și în acest moment este extrem de important ca statele membre să ajungă la o poziție comună și să accelereze discuțiile în curs, astfel încât să se obțină soluția globală necesară la nivelul OCDE. (jk)