Este nevoie urgentă de mai multe măsuri pentru a reduce volumul creditelor neperformante

NPLs

CESE salută propunerile Comisiei Europene privind creditele neperformante. Deși Comitetul sugerează să se efectueze o evaluare a impactului propunerii de regulament, crede că propunerile vor contribui la consolidarea UEM și la obținerea de progrese în vederea finalizării uniunii bancare.

La nivelul UE sunt necesare măsuri suplimentare pentru a reduce volumul de credite neperformante și pentru a preveni acumularea acestui tip de credite. Este esențial, de asemenea, să se elimine datoriile depreciate din conturile instituțiilor financiare pentru a evita consecințele viitoare ale supraîndatorării și pentru a le permite băncilor să se concentreze pe acordarea de credite întreprinderilor și cetățenilor. În viitor, instituțiile de credit trebuie să asigure acordarea responsabilă a creditelor.

Avizul CESE referitor la propunerile Comisiei are îndoieli cu privire la abordarea unică (one size fits all) și la calendarul pentru provizionarea noilor credite neperformante din cadrul mecanismelor de protecție prudențiale statutare. Aplicarea mecanismelor de protecție ar trebui să ia în considerare diferențele dintre normele naționale de drept civil și durata procedurilor în cadrul instanțelor de drept civil. Calendarul propus poate obliga băncile să vândă rapid noi credite neperformante – ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru societățile în cauză.

Prin urmare, se recomandă cu tărie evaluarea impactului potențial al propunerii de regulament asupra băncilor, asupra transmiterii creditelor acordate gospodăriilor, asupra IMM-urilor și asupra creșterii PIB-ului, pentru a constata dacă regulamentul propus este adecvat și eficient.

Propunerile Comisiei încurajează dezvoltarea piețelor secundare ale creditelor neperformante. CESE este de părere că autoritățile de reglementare nu trebuie să încurajeze vânzarea de credite neperformante din cauza riscului ca acestea să fie vândute pe piețele secundare la un preț mai mic decât valoarea ce ar putea fi obținută prin recuperarea lor în interiorul băncilor. (jk)