Privatizarea surselor de apă ar trebui să înceteze, afirmă CESE

CESE consideră că actualizarea Directivei privind apa potabilă — ca urmare a inițiativei cetățenești „Right2Water” — ar trebui să se bazeze pe orientările OMS. Aceasta ar trebui să includă dreptul omului la acces la apă. Avizul CESE „Directiva privind apa potabilă” solicită să se pună capăt privatizării sectorului apei și dorește să se ia măsuri care să motiveze persoanele să utilizeze în mod judicios această resursă finită. Comitetul dorește să fie anticipate și potențialele probleme din sectorul apelor minerale.

CESE regretă că propunerea Comisiei nu prevede în mod explicit recunoașterea dreptului universal de acces la apă și la salubritate, astfel cum s-a solicitat prin inițiativa Right2Water, acesta numărându-se printre obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Comitetul consideră că modelul OMS, bazat pe cantitățile minime zilnice de apă de care are nevoie orice persoană, reprezintă o opțiune viabilă.

„Apa potabilă este un produs primar, esențial pentru sănătatea, bunăstarea și demnitatea fiecărei ființe umane și, totodată, este crucială pentru activitatea economică și de producție și ar trebui ca nici o sursă de apăsă nu mai fie privatizată” a declarat Gerardo Larghi, raportorul acestui aviz.

Ar trebui puse în aplicare măsuri adecvate, destinate atât cetățenilor, cât și sectoarelor industrial și agricol, care să descurajeze utilizarea unor cantități disproporționate de apă.

Ar trebui prevăzute măsuri anticipative, cum ar fi restructurarea industriei și recalificarea lucrătorilor, care să contribuie la atenuarea consecințelor previzibile pentru producătorii de apă minerală. (sma)