Reformele de politică socială, una dintre///printre prioritățile de vârf ale aderării Muntenegrului la UE

La 17 iulie, membri ai Comitetului Economic și Social European (CESE) s-au întâlnit la Podgorica cu reprezentanți ai societății civile din Muntenegru pentru a discuta situația actuală și lucrările de efectuat în cadrul negocierilor de aderare a Muntenegrului la UE. Ei au adoptat o declarație comună.

Comitetul consultativ mixt UE-Muntenegru (CCM) a solicitat guvernului muntenegrean eforturi sporite pentru a îndeplini criteriile de referință stabilite pentru închiderea capitolelor de negociere, în special criteriile de referință interimare privind statul de drept.

În ceea ce privește politica socială și ocuparea forței de muncă, CCM a subliniat importanța legislației muncii ca bază pentru reforma structurală a pieței forței de muncă, care ar fi benefică pentru situația economică și socială globală a țării. Pentru a pregăti libera circulație a lucrătorilor, CCM a solicitat autorităților din Muntenegru să înceapă din timp pregătirile pentru a participa la coordonarea sistemelor de securitate socială și a rețelei europene pentru ocuparea forței de muncă EURES, precum și pentru utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate. În ceea ce privește situația mass-mediei și a organizațiilor societății civile din țară, CCM și-a exprimat îngrijorarea cu privire la libertatea presei, în special în ceea ce privește postul public național RTCG.

Următoarea reuniune a CCM - cea de-a 12-a - va avea loc la Bruxelles în a doua jumătate a anului 2018. CCM este constituit din doisprezece membri, câte șase de fiecare parte, reprezentând CESE și respectiv societatea civilă muntenegreană. (ks)