CESE salută planul de acțiune FinTech, cu unele rezerve

Măsurile propuse de Comisia Europeană în privința dezvoltării tehnologiei pentru sectorul financiar (FinTech) din Europa trebuie adaptate astfel încât să asigure echilibrul dintre stimularea pieței și siguranța și stabilitatea sistemului financiar și economic. În opinia CESE, planul de acțiune propus reprezintă o bază solidă, dar sunt necesare măsuri suplimentare pentru a fructifica întregul potențial al tehnologiilor financiare și a asigura siguranță, protecție și condiții de concurență echitabile pentru toți participanții la piață.

Comitetul consideră că actorii din domeniul tehnologiei financiare trebuie să se supună acelorași reguli care reglementează și sectorul financiar, în special în ceea ce privește reziliența, monitorizarea şi securitatea cibernetică, și că sunt necesare reglementări care să asigure uniformitate în dezvoltarea FinTech în UE. Comisia ar trebui să clarifice responsabilitatea întreprinderilor care oferă servicii cloud în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal pe care le găzduiesc și să identifice posibile norme.

Cu toate acestea, CESE sprijină Planul de acțiune al Comisiei, deoarece ar putea contribui la finalizarea uniunii piețelor de capital, a UEM și a pieței unice pentru conținutul digital. De asemenea, CESE salută propunerea Comisiei de realizare a unui cadru de sprijinire a operațiunilor de finanțare participativă, care oferă noi oportunități și mai multă siguranță și protecție tuturor participanților la piață. Dar – cel puțin într-o primă fază – aspectele legate de riscuri asociate cu piețele și operațiunile de finanțare participativă ar trebui să beneficieze de și mai multă atenție, pentru a fi mai bine identificate sau atenuate, atunci când este posibil, oferind astfel securitate și protecție pentru toate părțile implicate.

În plus, este necesar să fie abordate mai țintit aspecte precum spălarea banilor, finanțarea terorismului și impozitarea legate de finanțarea participativă și să fie introduse dispoziții de monitorizare și evaluare periodică a regimului UE propus. (jk)