Transformarea digitală trebuie să fie responsabilă din punct de vedere social și etic

Tranziția digitală în UE trebuie să se bazeze pe respectarea valorilor europene și să fie susținută de politici sociale mai solide, astfel încât să se garanteze că nimeni nu este lăsat în urmă. În schimb, societatea europeană în ansamblu – lucrători, întreprinderi și publicul larg – trebuie să poată beneficia de potențialul imens al noilor tehnologii, s-a afirmat în cadrul sesiunii plenare din iulie a Comitetului Economic şi Social European (CESE).

În Avizul său „Concepte ale UE pentru gestionarea tranziției într-un mediu de lucru digitalizat”, elaborat la solicitarea Președinției austriece a UE, Comitetul enumeră o serie de priorități prin care UE trebuie să asigure că beneficiile digitalizării pot fi valorificate. Printre aceste priorități se numără: actualizarea competențelor lucrătorilor europeni, consolidarea sistemelor de securitate socială și asigurarea diversității de gen la locul de muncă, astfel încât locurile de muncă în sectorul digital să nu fie dominate de bărbați.

CESE avertizează că doar 0,3 % din cheltuielile publice totale din UE sunt destinate investițiilor în politicile sociale, precizând că acestea trebuie consolidate.

CESE reamintește faptul că susține o abordare a digitalizării bazată pe controlul uman (human-in-command) și afirmă că încurajează dezvoltarea inteligenței artificiale responsabile din punct de vedere social și în serviciul binelui comun.

„Opacitatea funcționării algoritmilor și modul în care aceștia fac alegeri care nu pot fi controlate de oameni reprezintă provocări imense pentru UE, precum și întrebări fundamentale referitoare la societatea în care ne dorim să trăim”, a conchis CESE. (ll)