Limbi disponibile:

Editorial

Dragi cititori,

„O Europă care protejează” este mottoul ales de Austria pentru președinția prin rotație a UE, pe care o va deține până la 31 decembrie. Un motto care se pretează la multe și felurite interpretări: o Europă care își protejează cetățenii de sărăcie, prin punerea în aplicare a unui pilon social robust, de boli, prin aplicarea celor mai bune măsuri de sănătate, de nedreptate și persecuții, prin instituirea unui sistem juridic corect și echitabil etc. De asemenea, ar putea însemna o Europă care oferă adăpost celor care se refugiază din calea persecuțiilor și nedreptății, a sărăciei sau războiului.

Date în agendă

3.9.2018, Bruxelles

Fondul pentru justiție, drepturi și valori - audiere publică

6.9.2018, Bruxelles

Politica europeană de dezvoltare regională și de coeziune pentru perioada 2021-2027 – audiere publică

10.9.2018, Thessaloniki

Pachetul privind dreptul european al societăților comerciale – audiere publică

19 și 20.9.2018, Bruxelles

Sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

Declaraţia dlui Luca Jahier, președintele CESE, și a dnei Isabel Caño, vicepreședintă pentru comunicare, cu privire la tragedia provocată de incendiile din Grecia

Declaraţia dlui Luca Jahier, președintele CESE, și a dnei Isabel Caño, vicepreședintă pentru comunicare, cu privire la tragedia provocată de incendiile din Grecia

În numele membrilor Comitetului Economic și Social European, dorim să asigurăm poporul grec de deplina noastră solidaritate.

Expoziție de artă contemporană din Austria, la sediul CESE

Expoziția Austria Contemporary prezintă o selecție mică, dar reprezentativă de lucrări din colecția de artă contemporană a Republicii Austria, care au fost create în ultimii ani și oferă o perspectivă asupra metodelor de lucru și tendințelor din arta contemporană. Expoziția este una dintre inițiativele organizate de CESE în cadrul Președinției austriece a UE.

María Echevarria, secretar general interimar al Comitetului Economic și Social European

Începând cu 10 iulie 2018, în urma deciziei Biroului CESE, María Echevarria exercită funcția de secretar general interimar al Comitetului Economic și Social European, până la numirea unui nou secretar general.

Publicații noi

CESE văzut din interior – Raportul anual de activitate pentru 2017

Toți cei care doresc să aibă o viziune de ansamblu asupra activităților și a realizărilor CESE din 2017 ar trebui să citească această broșură – o versiune mai scurtă și simplificată a Raportului anual complet de activitate al CESE, destinată atât publicului larg, cât și instituțiilor.

Știrile CESE

Premiul societății civile 2018: candidaturile se pot depune pe toată durata verii

Este încă timp pentru ca organizațiile și persoanele angajate în promovarea culturii și patrimoniului european să își depună candidatura pentru Premiul societății civile, ediția 2018, sporindu-și astfel vizibilitatea și obținând totodată resurse pentru finanțarea proiectelor viitoare.

 

Tranziția energetică poate aduce beneficii economiilor regionale ale Europei

Tranziția energetică poate aduce beneficii economiilor regionale ale Europei Tranziția către forme descentralizate, regenerabile şi digitizate de aprovizionare cu energie ar genera nu doar beneficii economice pentru regiunile Uniunii Europene, ci şi beneficii ecologice. Într-un raport elaborat de Lutz Ribbe, CESE arată că există cel puțin patru motive pentru care producția inteligentă de energie poate ajuta economiile regionale, solicitând Comisiei Europene să coreleze în mod sistematic viitoarea politică de coeziune socială și regională cu inițiativa privind uniunea energetică.

Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a proteja femeile cu handicap

Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat instituțiilor UE și statelor membre să își intensifice eforturile pentru a proteja femeile și fetele cu handicap, care continuă să se confrunte cu multiple forme de discriminare în societatea europeană, atât din motive de gen, cât și de handicap, ceea ce conduce adesea la excluziunea lor socială.

Impozitarea activităților de afaceri digitale ar trebui să fie abordată la nivel mondial

Digital tax

Orice soluție pentru impozitarea modelelor de afaceri digitale propusă la nivelul UE trebuie să fie în conformitate cu practica și acordurile comune privind impozitarea societăților comerciale la nivel internațional, afirmă CESE într-un raport recent adoptat. Însă pachetul legislativ al Comisiei Europene își propune impozitarea cifrei de afaceri în locul profitului și aplicarea de taxe acolo unde au loc vânzările și nu acolo unde este creată valoarea.

 

CESE salută planul de acțiune FinTech, cu unele rezerve

Măsurile propuse de Comisia Europeană în privința dezvoltării tehnologiei pentru sectorul financiar (FinTech) din Europa trebuie adaptate astfel încât să asigure echilibrul dintre stimularea pieței și siguranța și stabilitatea sistemului financiar și economic. În opinia CESE, planul de acțiune propus reprezintă o bază solidă, dar sunt necesare măsuri suplimentare pentru a fructifica întregul potențial al tehnologiilor financiare și a asigura siguranță, protecție și condiții de concurență echitabile pentru toți participanții la piață.

Este nevoie urgentă de mai multe măsuri pentru a reduce volumul creditelor neperformante

NPLs

CESE salută propunerile Comisiei Europene privind creditele neperformante. Deși Comitetul sugerează să se efectueze o evaluare a impactului propunerii de regulament, crede că propunerile vor contribui la consolidarea UEM și la obținerea de progrese în vederea finalizării uniunii bancare.

Privatizarea surselor de apă ar trebui să înceteze, afirmă CESE

CESE consideră că actualizarea Directivei privind apa potabilă — ca urmare a inițiativei cetățenești „Right2Water” — ar trebui să se bazeze pe orientările OMS. Aceasta ar trebui să includă dreptul omului la acces la apă. Avizul CESE „Directiva privind apa potabilă” solicită să se pună capăt privatizării surselor de apă și dorește să se ia măsuri care să motiveze persoanele să utilizeze în mod judicios această resursă finită. Comitetul dorește să fie anticipate și potențialele probleme din sectorul apelor minerale.

CESE solicită Președinției austriece a UE ca, de pe această poziție, să creeze punți care să consolideze unitatea Europei

Unul din subiectele principale ale programului Austriei, prezentat de Gernot Blümel, ministrul austriac pentru afaceri UE, artă, cultură și media, în cadrul sesiunii plenare a CESE din 11 iulie, a fost migrația.

CESE pledează pentru o abordare mai integrată în sectorul transporturilor

Transporturile joacă un rol esențial în realizarea dezvoltării durabile, contribuie la economie, la comerț și ocuparea forței de muncă, dar pun și probleme în domenii precum mediul, traficul și siguranța. Într-un raport elaborat de Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, CESE trece în revistă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și, printr-o abordare transversală ce reunește aspectele economice, sociale și ecologice, îndeamnă Comisia să pregătească un nou cadru integrat pentru viitorul politicii UE în domeniul transporturilor.

Transformarea digitală trebuie să fie responsabilă din punct de vedere social și etic

Tranziția digitală în UE trebuie să se bazeze pe respectarea valorilor europene și să fie susținută de politici sociale mai solide, astfel încât să se garanteze că nimeni nu este lăsat în urmă. În schimb, societatea europeană în ansamblu – lucrători, întreprinderi și publicul larg – trebuie să poată beneficia de potențialul imens al noilor tehnologii, s-a afirmat în cadrul sesiunii plenare din iulie a Comitetului Economic şi Social European (CESE).

Reformele de politică socială, una dintre///printre prioritățile de vârf ale aderării Muntenegrului la UE

La 17 iulie, membri ai Comitetului Economic și Social European (CESE) s-au întâlnit la Podgorica cu reprezentanți ai societății civile din Muntenegru pentru a discuta situația actuală și lucrările de efectuat în cadrul negocierilor de aderare a Muntenegrului la UE. Ei au adoptat o declarație comună.

Tinerii antreprenori africani în centrul dezvoltării economice și sociale

Rețeaua actorilor economici și sociali Africa-UE consideră că tinerii din Africa sunt actori esențiali ai dezvoltării economice și sociale a Africii. Reuniunea sa anuală s-a axat pe tineretul african, în măsura în care acesta este forța motrice a dezvoltării economice și totodată categoria de vârstă cea mai vizată de fenomenul migrației.

Știri despre grupuri

Necorelarea competențelor: pierdem milioane și vom pierde și mai mult!

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Anual, economia europeană înregistrează o pierdere de productivitate de peste 2% din cauza necorelării competențelor, susține un studiu recent comandat de Comitetul Economic și Social European (CESE). Aceasta reprezintă o pierdere de 80 cenți pentru fiecare oră de muncă. Situația se va înrăutăți dacă nu se întreprind reforme.

Munca 4.0 lovește mai puternic acolo unde partenerii sociali sunt mai slabi

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Un studiu realizat de Grupul „Lucrători” al CESE pe tema strategiilor naționale privind „Munca 4.0” arată că implicarea partenerilor sociali este esențială și că lucrătorii sunt mai afectați acolo unde spațiul de negociere colectivă este mai restrâns.

Recâștigarea încrederii cetățenilor în UE

redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La 20 iulie, Grupul „Diversitate Europa” al CESE a organizat o sesiune structurată de schimburi de idei, care i-a stimulat pe participanți să gândească în afara șabloanelor și să prezinte idei în vederea formulării de propuneri pentru Summitul de la Sibiu privind viitorul Europei.