CESE solicită să se ia măsuri la nivel european pentru dezvoltarea participativă a tehnologiei blockchain

Asociate inițial cu criptomonedele, tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite (DLT) sunt de fapt polivalente și pot fi aplicate cu folos economiei sociale. Este însă important să fie reglementate corespunzător iar adoptarea lor să aducă beneficii tuturor cetățenilor, asigurându-se participarea acestora, afirmă CESE într-un raport publicat cu ocazia sesiunii plenare din luna iulie.

CESE a întocmit o listă lungă de posibile aplicații ale tehnologiei blockchain și ale DLT, care ar putea fi de mare interes pentru întreprinderile din economia socială. Printre acestea se numără asigurarea trasabilității donațiilor și colectării de fonduri, îmbunătățirea guvernanței organizațiilor economiei sociale, autentificarea activităților, certificarea competențelor, clarificarea și garantarea drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de autor, securizarea serviciilor de telemedicină și de asistență la distanță și asigurarea unei trasabilități și identificări optime a produselor agricole.

Cu toate acestea, potențialul uriaș al noilor tehnologii digitale și costul ridicat al investițiilor necesare expun și tehnologia blockchain la riscul de concentrare a datelor, iar rețelele tehnologice ar putea face obiectul unor practici speculative, avertizează CESE.

Este important să existe măsuri publice pentru a sprijini dezvoltarea participativă și accesibilă a acestor tehnologii, iar implicarea societății civile este imperios necesară.

Reglementarea la nivel european se justifică deoarece această tehnologie utilizează lanțuri care pot fi create dincolo de frontierele naționale. Investițiile masive care se impun necesită măsuri coordonate și structurate, la nivel european.

Citiți avizul CESE „Tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite – infrastructuri ideale pentru economia socială” (dm)