Uniunea energetică trebuie să devină parte integrantă a vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni

Avizul privind starea uniunii energetice, publicat anual de CESE, face bilanțul progreselor înregistrate până în prezent și invită Comisia Europeană să se concentreze mai mult pe aspectele sociale.

„Uniunea energetică nu este încă o realitate. Ea poate fi considerată o realitate din punctul de vedere al deciziilor politice europene, dar nu este încă o realitate în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Aceasta a fost opinia exprimată cu fermitate de Christophe Quarez în sesiunea plenară din luna iulie, reafirmând o idee din avizul său adoptat în sesiunea plenară, conform căreia tranziția energetică nu s-a concretizat încă pe teren. „Acum, după ce factorii de decizie ai UE au pus bazele uniunii energetice – a continuat el –, mai rămân multe de făcut în următorii ani.”

Schimbarea abordării în procesul decizional al politicii energetice, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, a fost esențială, a spus dl Quarez. Trebuie să trecem de la o abordare bazată pe „deciziile câtorva” la una bazată pe „implicarea tuturor”. „Acum este momentul, mai mult decât oricând – a afirmat el –, să facem acest pas, odată cu creșterea gradului de conștientizare în materie de climă în rândul cetățenilor UE, în special în rândul tinerilor europeni.”

Salutând cel de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice, publicat de Comisia Europeană în aprilie 2019, Comitetul și-a exprimat din nou sprijinul față de obiectivele uniunii energetice și a subliniat importanța angajării și mobilizării întregii societăți europene, astfel încât aceasta să-și însușească pe deplin procesul.

Tranziția energetică ar trebui efectuată de către cetățeni și nimeni să nu fie lăsat în urmă. Trebuie luate în considerare implicațiile sociale ale acestor schimbări, ceea ce presupune un nou pact social între toate părțile implicate. Cetățenii ar trebui, de asemenea, să poată contribui la toate deciziile politice majore referitoare la schimbările climatice, în special la nivelul UE, prin implicarea lor într-un dialog permanent pe această temă. (mp)