CESE formulează recomandări pentru viitoarea politică economică a UE și pentru guvernanța UEM

În iulie, CESE a prezentat propuneri pentru agenda economică a următoarei legislaturi și a recomandat ca acestea să constituie baza unei noi strategii economice a UE.

În opinia CESE, viitoarea politică și guvernanță economică ar trebui să țină seama de provocările geopolitice și societale, cum ar fi încetinirea economiei mondiale, disputele comerciale nesoluționate, Brexit, schimbările climatice și demografice, inegalitățile din ce în ce mai mari și a patra revoluție industrială, și să contribuie la consolidarea rezilienței în situații de criză și la sustenabilitatea modelului economic. Aceste provocări necesită o strategie economică de anvergură, cu obiective clare de politică și un cadru mai coerent de guvernanță economică.

Trebuie consolidați toți cei patru piloni ai UEM – monetar și financiar, economic, social și cel politic – într-un mod echilibrat și este nevoie de un discurs pozitiv pentru dezvoltarea economiei UE. CESE solicită, printre altele, crearea unei capacități bugetare la nivelul zonei euro, echilibru în ceea ce privește măsurile în materie de cerere și ofertă și implicarea sporită a Parlamentului European, a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile în deciziile importante de politică socială și economică.

În ceea ce privește convergența ascendentă, CESE crede că trebuie promovate educația și formarea, cercetarea și dezvoltarea și inovarea. Aceste măsuri pot consolida competitivitatea economiei UE, pe baza capacității acesteia de a-și spori productivitatea și de a crește nivelul de trai în mod durabil, devenind în același timp neutră din punct de vedere climatic.

Informații suplimentare: ECO/492 și ECO/493 (jk)