Semestrul european și o nouă abordare în materie de guvernanță sunt esențiale pentru viitoarea politică economică a UE

UE ar trebui să își reînnoiască sistemul de coordonare a politicilor economice și de guvernanță pe baza unei noi strategii a UE pentru dezvoltarea durabilă post-2020, pentru a spori eficiența acțiunilor și sustenabilitatea rezultatelor, afirmă CESE.

În acest context, într-un aviz adoptat recent, CESE salută propunerea Comisiei de a construi legături mai puternice între semestrul european și fondurile de coeziune în cadrul următorului CFM. Comitetul consideră că aceste legături prezintă un imens potențial de a îmbunătăți coordonarea și guvernanța politicilor economice ale UE.

De asemenea, CESE propune ca sistemul reînnoit de guvernanță a UE să se bazeze mai mult pe înțelegerea societății civile și pe cooperarea cu aceasta și să promoveze administrația publică pe mai multe niveluri. În acest context, se propune instituirea unui centru de informare al CESE pentru părțile interesate.

Într-un alt aviz, CESE solicită legături mai strânse între FEIS, succesorul acestuia – programul InvestEU – și alte programe de investiții europene sau naționale. El recomandă stabilirea unor obiective clare de investiții, simplificarea cadrului de reglementare și orientare ulterioară în vederea atingerii unui mai mare echilibru geografic și sectorial în cadrul Planului de investiții pentru Europa.

Utilizarea de către UE a semestrului european ca cel mai important element de coordonare a politicilor economice ar putea contribui la punerea în aplicare a acestor recomandări. (jk)