Cadrul menit să favorizeze o renaștere a industriei prelucrătoare a Europei trebuie să se bazeze pe nevoile reale ale IMM-urilor

În opinia CESE, sistemul european de producție va putea să realizeze o tranziție eficientă și competitivă către o economie digitală și ecologică de vârf doar atunci când va fi pregătit să facă investiții semnificative în inovare. Acțiunile prevăzute de Comisia Europeană pentru a facilita o mai bună dezvoltare a sistemului de producție ar trebui, așadar, să se bazeze pe cunoașterea reală a nevoilor întreprinderilor, în special ale IMM-urilor.

Industria prelucrătoare reprezintă 17,3 % din PIB-ul Europei și 80 % din exporturi. „Având în vedere aceste cifre impresionante, este esențial ca Europa să își regrupeze forțele pentru a menține și chiar a consolida acest sector", a afirmat Antonello Pezzini, responsabil pentru raportul de informare al CESE pe tema „Promovarea unui grad mai ridicat de inovare în zonele cu activitate de producție intensă”.

CESE invită Europa și statele sale membre să pună în aplicare strategii educative adecvate, esențiale pentru dobândirea de noi competențe și crearea de noi parcursuri profesionale. 

Revoluția industrială actuală utilizează modele digitale, precum tehnologia de tip cloud computing și volumele mari de date (big data), și se îndreaptă spre o viziune axată pe internetul obiectelor și pe produsele „inteligente”. Inteligența artificială prezintă o importanță deosebită în acest proces, având potențialul de a dubla ratele anuale de creștere în 20 de ani.

„Europa trebuie să acționeze decisiv în materie de tehnologie digitală și să faciliteze accesul IMM-urilor la înalta tehnologie. Prin urmare, CESE solicită măsuri și politici speciale, care să permită IMM-urilor să își extindă relațiile în rețea cu întreprinderile mai mari și, de asemenea, să introducă stimulente care să încurajeze cooperarea în domeniul inovării, între întreprinderile mici și cele mari”, a conchis dl Pezzini. (sma)