Agricultura europeană ar trebui să evolueze în direcția agroecologiei

UE trebuie să pună un accent mai mare pe lanțurile scurte de aprovizionare și pe agroecologie în producția de bunuri agricole, pentru a avea o agricultură trainică și mai rezistentă la noile provocări, cum ar fi schimbările climatice. Agroecologia este și o modalitate de a ne asigura aprovizionarea cu alimente și de a avea alimente mai sănătoase, sporind astfel valoarea lor. Lanțurile scurte de aprovizionare vor ajuta exploatațiile agricole mai mici să îşi crească veniturile și vor contribui la reînsuflețirea zonelor rurale.

„Inițiativele privind lanțurile scurte de aprovizionare au potențialul de a crea locuri de muncă și de a genera creștere, respectiv bunăstare, în special în zonele rurale. Prin urmare, provocarea constă în a pune la dispoziție mijloacele pentru crearea unor sisteme alimentare teritoriale bazate pe o guvernanță locală. Digitalizarea joacă  – și va juca – un rol esențial, atât în producție și prelucrare, cât și în cumpărare și vânzare”, explică dna Geneviève Savigny, raportoarea avizului pe tema „Promovarea unor lanțuri scurte și alternative de aprovizionare cu alimente în UE: rolul agroecologiei”.

În vederea derulării proiectului privind agroecologia în Europa, CESE propune un plan de acțiune structurat complex, care să implice nivelul regional, național și al UE. Programele existente ar trebuie, de asemenea, să fie direcționate către măsurile de sprijin care vizează agroecologia și lanțurile scurte de aprovizionare.

Cadrul pentru planul de acțiune ar putea fi creat printr-o politică alimentară cuprinzătoare, pentru care CESE pledează de mai mulți ani și pe care ar putea-o mijloci. (sma)