Economia circulară: este timpul să valorificăm potențialul consumatorilor

Până în prezent, acțiunile de stimulare a dezvoltării unei economii circulare în Europa s-au axat pe producție, încurajând întreprinderile să introducă pe piață modele de afaceri circulare și opțiuni circulare. Acum sunt îndeplinite condițiile pentru a-i implica pe consumatori și a le oferi posibilitatea de a face alegeri de cumpărare durabile în viața lor de zi cu zi, se afirmă într-un raport al CESE adoptat în luna iulie.

În raportul său intitulat Rolul consumatorilor în economia circulară, Comitetul Economic și Social European pledează pentru o reorientare strategică care să-i plaseze pe consumatori în centrul politicilor publice privind economia circulară la toate nivelurile de guvernare în Europa.

În prima etapă a economiei circulare, rolul consumatorilor a fost limitat la funcția de agent urban al reciclării deșeurilor menajere, în timp ce în prim plan erau întreprinderile. CESE subliniază că inițiativele Comisiei Europene s-au axat pe reglementare și producție, prin creșterea nivelului de reciclare și introducerea conceptului de proiectare ecologică.

Acum a sosit momentul ca economia circulară 2.0 să ”, afirmă raportorul CESE Carlos Trias Pintó solicitând Comisiei Europene să devină avangarda schimbării în viitoarele sale inițiative.

A doua etapă, subliniază raportorul, se va axa pe informarea consumatorilor. Informarea și educația sunt factori esențiali pentru orientarea consumatorilor către modele de comportament circular. Prin urmare, trebuie oferite oportunități de educație și învățare pe tot parcursul vieții, iar consumatorilor trebuie să li se prezinte informații cât mai obiective.

CESE pledează pentru etichetarea voluntară, ca stadiu tranzitoriu către etichetarea obligatorie, indicând amprenta de mediu și socială a produselor – reducerea emisiilor, conservarea biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor sau evitarea utilizării componentelor cu impact major asupra mediului, estimarea duratei de viață, posibilitatea de a obține piese de schimb și opțiuni pentru reparații.

Cu toate acestea, deși informarea și educația îi pot convinge în mare măsură pe consumatori să utilizeze produse ecologice, durabile, care pot fi reparate, mulți nu își vor permite acest lucru. Ca stimulent, CESE sugerează ca statele membre să adopte o abordare bazată pe recompense, iar administrațiile locale ar putea utiliza achizițiile publice pentru a-i sprijini pe furnizorii durabili. (dm)