Limbi disponibile:

Editorial

E vară și e vacanță! Este momentul ideal să ne refacem forțele și ocazia potrivită să ne lărgim orizonturile: traversând frontiere, descoperind noi culturi, învățând alte limbi și găsind surse de inspirație...

Odată întorși la muncă, se vor deschide multe perspective noi, ca, de pildă, intrarea în funcție a noului Parlament European și a noii Comisii Europene.

Date în agendă

Pe scurt

Premiul pentru societatea civilă pe 2019 este dedicat emancipării femeilor

CESE dedică ediția din 2019 a emblematicului său Premiu pentru societatea civilă emancipării femeilor și luptei pentru egalitatea de gen

Lista candidaturilor pentru 2019 este acum deschisă

 

CESE găzduiește întâlnirea UE-China privind standardizarea în domeniul siguranței ascensoarelor

La inițiativa dlui Antonello Pezzini, membru al CESE, Comitetul a găzduit o delegație de reprezentanți ai organismelor de reglementare din Republica Populară Chineză, la 9 iulie 2019.

 

Publicații noi

Realizările CESE în 2018 – retrospectivă și perspectivă

Broșura „Realizările CESE în 2018 – retrospectivă și perspectivă” prezintă câteva din punctele importante ale activității Comitetului Economic și Social European în 2018.

Știrile CESE

Președinția finlandeză a UE își prezintă programul axat pe durabilitate și bunăstare

Sesiunea plenară din 18 iulie a Comitetului Economic și Social European (CESE) s-a bucurat de prezența dnei Aino-Kaisa Pekonen, ministra finlandeză pentru afaceri sociale și sănătate, care a prezentat programul Președinției finlandeze a UE. Acesta va pune în mod deosebit accentul pe durabilitate și pe bunăstarea cetățenilor. Dna Pekonen a subliniat, de asemenea, că consolidarea statului de drept și a valorilor UE se numără, la rândul lor, printre prioritățile Președinției. 

Conny Reuter: „Suntem aici pentru a promova dialogul civil pe tema unei Europe progresiste și favorabile incluziunii”

În sesiunea sa plenară din 18 iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a găzduit o dezbatere cu dl Conny Reuter, copreședinte al Grupului de legătură al CESE cu organizațiile și rețelele europene ale societății civile.

Dl Reuter a prezentat concluziile și recomandările ediției din 2019 a Zilelor societății civile, care a avut loc în iunie, la Bruxelles, explorând tema democrației durabile, ocazie cu care a scos în evidență și rolul Grupului de legătură, înființat în 2004 ca un organism unic în cadrul UE, creat pentru a asigura un dialog permanent între instituțiile UE și rețeaua europeană a organizațiilor societății civile la nivelul UE.

Fără o industrie europeană a bateriilor puternică, producătorii de automobile ar putea părăsi UE

CESE susține planul de acțiune al UE privind bateriile întocmit de Comisia Europeană, dar subliniază că acesta trebuie intensificat și pus în aplicare rapid.

Există un risc real ca părți importante din industria autovehiculelor din Europa să își mute producția în alte regiuni, în special în Asia, pentru a fi mai aproape de unitățile de producție de celulele de baterii. În avizul elaborat de Colin Lustenhouwer și adoptat în sesiunea plenară din iulie, CESE sprijină planul strategic de acțiune al Comisiei Europene privind bateriile, dar avertizează că acesta trebuie consolidat și pus în aplicare rapid pentru a se evita posibila relocare a fabricilor de autoturisme europene în afara UE.

Economia circulară: este timpul să valorificăm potențialul consumatorilor

Până în prezent, acțiunile de stimulare a dezvoltării unei economii circulare în Europa s-au axat pe producție, încurajând întreprinderile să introducă pe piață modele de afaceri circulare și opțiuni circulare. Acum sunt îndeplinite condițiile pentru a-i implica pe consumatori și a le oferi posibilitatea de a face alegeri de cumpărare durabile în viața lor de zi cu zi, se afirmă într-un raport al CESE adoptat în luna iulie.

Agricultura europeană ar trebui să evolueze în direcția agroecologiei

UE trebuie să pună un accent mai mare pe lanțurile scurte de aprovizionare și pe agroecologie în producția de bunuri agricole, pentru a avea o agricultură trainică și mai rezistentă la noile provocări, cum ar fi schimbările climatice. Agroecologia este și o modalitate de a ne asigura aprovizionarea cu alimente și de a avea alimente mai sănătoase, crescând astfel valoarea lor. Lanțurile scurte de aprovizionare vor ajuta exploatațiile agricole mai mici să îşi crească veniturile și vor contribui la reînsuflețirea zonelor rurale.

Cadrul menit să favorizeze o renaștere a industriei prelucrătoare a Europei trebuie să se bazeze pe nevoile reale ale IMM-urilor

În opinia CESE, sistemul european de producție va putea să realizeze o tranziție eficientă și competitivă către o economie digitală și ecologică de vârf doar atunci când va fi pregătit să facă investiții semnificative în inovare. Acțiunile prevăzute de Comisia Europeană pentru a facilita o mai bună dezvoltare a sistemului de producție ar trebui, așadar, să se bazeze pe cunoașterea reală a nevoilor întreprinderilor, în special ale IMM-urilor.

Semestrul european și o nouă abordare în materie de guvernanță sunt esențiale pentru viitoarea politică economică a UE

UE ar trebui să își reînnoiască sistemul de coordonare a politicilor economice și de guvernanță pe baza unei noi strategii a UE pentru dezvoltarea durabilă post-2020, pentru a spori eficiența acțiunilor și sustenabilitatea rezultatelor, afirmă CESE.

CESE formulează recomandări pentru viitoarea politică economică a UE și pentru guvernanța UEM

În iulie, CESE a prezentat propuneri pentru agenda economică a următoarei legislaturi și a recomandat ca acestea să constituie baza unei noi strategii economice a UE.

În opinia CESE, viitoarea politică și guvernanță economică ar trebui să țină seama de provocările geopolitice și societale, cum ar fi încetinirea economiei mondiale, disputele comerciale nesoluționate, Brexit, schimbările climatice și demografice, inegalitățile din ce în ce mai mari și a patra revoluție industrială, și să contribuie la consolidarea rezilienței în situații de criză și la sustenabilitatea modelului economic. Aceste provocări necesită o strategie economică de anvergură, cu obiective clare de politică și un cadru mai coerent de guvernanță economică.

CESE solicită Comisiei o mai bună reconciliere a legislației din domeniile industrial și energetic cu politica sa privind schimbările climatice

Comitetul Economic și Social European (CESE) invită Comisia să reflecteze mai în profunzime asupra opțiunilor de politică menite să contribuie atât la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și deci la combaterea schimbărilor climatice, cât și la menținerea competitivității. Obiectivul trebuie să constea într-o mai bună protejare și promovare a industriilor mari consumatoare de resurse și de energie din UE; în caz contrar, Europa riscă să piardă locuri de muncă în favoarea unor economii mai puțin ecologice și să nu își atingă ținta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Uniunea energetică trebuie să devină parte integrantă a vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni

Avizul privind starea uniunii energetice, publicat anual de CESE, face bilanțul progreselor înregistrate până în prezent și invită Comisia Europeană să se concentreze mai mult pe aspectele sociale.

„Uniunea energetică nu este încă o realitate. Ea poate fi considerată o realitate din punctul de vedere al deciziilor politice europene, dar nu este încă o realitate în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Aceasta a fost opinia exprimată cu fermitate de Christophe Quarez în sesiunea plenară din luna iulie, reafirmând o idee din avizul său, adoptat în sesiunea plenară, conform căreia tranziția energetică nu s-a concretizat încă pe teren. „Acum, după ce factorii de decizie ai UE au pus bazele uniunii energetice – a continuat el –, mai rămân multe de făcut în următorii ani.”

CESE solicită să se ia măsuri la nivel european pentru dezvoltarea participativă a tehnologiei blockchain

Asociate inițial cu criptomonedele, tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite (DLT) sunt de fapt polivalente și pot fi aplicate cu folos economiei sociale. Este însă important să fie reglementate corespunzător iar adoptarea lor să aducă beneficii tuturor cetățenilor, asigurându-se participarea acestora, afirmă CESE într-un raport publicat cu ocazia sesiunii plenare din luna iulie.

Știri despre grupuri

Grupul „Angajatori” se va reuni de două ori în Finlanda pentru a discuta despre inteligența artificială și despre o UE favorabilă întreprinderilor

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Grupul „Angajatori” al CESE va găzdui două conferințe în Finlanda, țara care deține în prezent Președinția Consiliului European Primul eveniment, pe tema „Europa inteligentă”, va avea loc la sfârșitul lunii august.

Declarația Grupului „Lucrători” privind incriminarea solidarității

redactată de Grupul „Lucrători” al CESE

În lumina situației umanitare disperate din Marea Mediterană, caracterizată de lipsa de respect a principiilor și valorilor UE și care se înrăutățește în ultimele săptămâni, Grupul „Lucrători” susține că:

Grupul „Diversitate Europa” la Helsinki. Pe agendă: creșterea durabilă și modalități de stimulare a competitivității UE

redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La 16 și 17 septembrie, Grupul „Diversitate Europa” va găzdui o reuniune extraordinară la Helsinki. În conformitate cu prioritățile președinției finlandeze a Consiliului UE – „O Europă durabilă – un viitor durabil”, grupul nostru a ales să se concentreze pe trei piloni care facilitează creșterea durabilă și, prin urmare, dau un impuls competitivității UE: bioeconomia și o Europă neutră din punct de vedere climatic, digitalizarea și infrastructura.