Viitorul Europei – Perspectivele angajatorilor

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Mai coerentă, mai unită și mai puțin birocratică: astfel consideră angajatorii că trebuie să fie Europa în viitor. Mediul de afaceri rămâne în mod hotărât pro-european și dorește să joace un rol activ în definirea viitorului UE. Participanții la conferința pe tema „Viitorul Europei – Perspectivele angajatorilor”, care a avut loc la 21 iunie 2018 la Madrid, în Spania, au subliniat exemple concrete de lacune constatate în UE și au indicat soluții pentru viitor.

„Dacă pierdem din vedere valorile europene, vom pierde și Uniunea Europeană”, a afirmat dl Jose Vincente Gonzalez, vicepreşedintele Confederației angajatorilor și a sectoarelor industriale din Spania (CEOE), în discursul său de deschidere. Viitorul Europei trebuie privit în contextul global. Provocările geopolitice – precum politica actuală a SUA sau fluxurile migratorii – se cer abordate.

Uniunea Europeană trece de la o criză la alta, dar mai ales în circumstanțele actuale, când ordinea mondială pe care o cunoaștem face obiectul unor schimbări profunde, trebuie să rămânem uniți și să acționăm cu ambiție și curaj. Angajatorii sunt o soluție și nu o problemă – a afirmat dl Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”. Nu ar trebui să ne temem să construim în continuare o Europă unită sau să acționăm uniți și solidari. Și nu ar trebui să ne temem nici să afirmăm clar și răspicat care sunt nevoile întreprinderilor pentru a putea funcționa.

Dezbaterea s-a axat pe două aspecte ale viitorului UE – piața internă și uniunea economică şi monetară. Reglementarea excesivă rămâne o provocare pentru întreprinderile europene. În numeroase sectoare, digitizarea în curs necesită schimbări majore în modelul de afaceri pentru ca întreprinderile să rămână competitive. Participanții la masa rotundă privind uniunea economică şi monetară au convenit că reformele din acest domeniu inițiate după criză reprezintă un pas în direcția cea bună, dar progresează prea lent și nu sunt suficient de ambițioase.

Membrii Grupului „Angajatori” au avut, de asemenea, onoarea de a o întâlni pe dna Ana Pastor, președinta Congresului deputaților – parlamentul spaniol – și de a-i prezenta concluziile conferinței. Acest eveniment a fost organizat în comun de Confederația angajatorilor și a sectoarelor industriale din Spania (CEOE) și de Grupul „Angajatori” al Comitetului Economic şi Social European. (lj)