Serviciile financiare de consum: pentru a-și consolida poziția, CESE organizează un eveniment local în Spania

Necesitatea de a întări încrederea consumatorilor în serviciile financiare transfrontaliere în Europa, în vederea creșterii volumului acestora - care reprezintă, în prezent, doar 7 % din total - a fost subliniată în cadrul unei conferințe organizate de dl Carlos Trias Pintó, membru al CESE, la 24 mai, la Reprezentanța Comisiei Europene din Madrid. Dl Othman Karas, deputat în Parlamentul European, a anunțat că Parlamentul European va prelua unele dintre principalele propuneri ale CESE în propriul său răspuns la Planul de acțiune privind serviciile financiare de consum propus de către Comisie.

Conferința, intitulată „Provocările noului context digital: calitatea ofertei, accesibilitatea, concurența loială și protecția consumatorilor”, a fost organizată cu obiectivul de a promova Avizul CESE privind serviciile financiare de consum, adoptat în septembrie 2017.

Evenimentul a fost moderat de dl Bernardo Hernández Bataller, membru al CESE, iar în cadrul dezbaterii au luat cuvântul atât raportorul avizului, dl Michael Ikrath, cât și coraportorul, dl Trias Pintó. Printre ceilalți vorbitori s-au numărat dnii Othman Karas și Jonas Fernández Álvarez, deputați în Parlamentul European și membri ai Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), dl Manuel Pardos, președintele Asociației utilizatorilor de bănci, case de economii și asigurări (ADICAE), dl Fernando Tejada de la Fuente, din partea Băncii Spaniei, și dl Jose Luis Martínez Campuzano, reprezentant al Asociaţiei băncilor din Spania (AEB).

Consumatorii ar trebui să poată alege produsele financiare cele mai bune și mai inovatoare la nivel transfrontalier, a subliniat dl Ikrath, subliniind faptul că piața serviciilor financiare din UE continuă să fie fragmentată și că armonizarea sa este încă îndepărtată. Băncile tradiționale care oferă servicii cu amănuntul, în special cele regionale și locale, joacă un rol fundamental în sporirea încrederii consumatorilor, a afirmat acesta, dat fiind că s-au bucurat dintotdeauna de un nivel ridicat de încredere din partea consumatorilor din UE, a căror tendință de a schimba furnizorii a fost mai degrabă scăzută.

Criteriile de bonitate trebuie armonizate pentru a rezolva problema împrumuturilor de consum contractate în regim transfrontalier care nu sunt accesibile în țara de domiciliu (loan shopping), care expun la riscul de supraîndatorare. Insolvența consumatorilor trebuie redusă la minimum prin intermediul reglementării, a afirmat dl Trias Pintó, care a subliniat, de asemenea, riscul pe care îl reprezintă monedele digitale alternative cum ar fi bitcoin, moneda virtuală și tehnologia blockchain, având în vedere că ele compromit securitatea, protecția datelor și încrederea consumatorilor.

Dl Karas și-a exprimat sprijinul în favoarea avizului CESE și a anunțat că unele dintre propunerile Comitetului vor fi preluate de Parlamentul European în avizul său, și anume:

  • necesitatea de a garanta că regimul fiscal pentru diferitele produse și servicii nu mai reprezintă un obstacol în calea concurenței loiale;
  • Comisia ar trebui să definească, pe lângă produsele pentru consumatori, „produse emblematice” suplimentare care să fie simple și să aibă aceleași caracteristici și, așadar, să fie comparabile și transparente;
  • ar trebui prevăzute instrumente independente și certificate care să permită comparația dintre diferitele produse financiare;
  • normele în materie de protecție a consumatorilor ar trebui să fie puse în aplicare și de către întreprinderile-gigant din domeniul TIC, cum ar fi Google, Apple etc. (dm)