Regiunile din Europa elimină treptat cărbunele: CESE examinează cazul Germaniei

Prima masă rotundă pe tema „Regiunile carbonifere aflate în tranziție” a avut loc la 29 mai 2018, la Grevenbroich, Germania. Alături de membri ai CESE și un reprezentant al Comisiei, au participat la discuții o serie de actori locali.

Vorbitorii au prezentat situația din zona minieră de pe valea Rinului, care este afectată de schimbări structurale. Participanții au subliniat faptul că sunt necesare o abordare preventivă și pregătirea tranziției. Crearea de alternative la cărbune este o provocare majoră și unul dintre principalele obiective ale regiunii este să rămână un actor-cheie în asigurarea aprovizionării cu energie a Germaniei.

Administrațiile locale joacă un rol important în informarea cetățenilor, ajutându-i să înțeleagă situația. Vorbitorii au subliniat că elementul-cheie pentru atingerea obiectivelor este flexibilitatea sistemului, și că este important să se analizeze aspectele transregionale, interindustriale și intersectoriale.

Aprovizionarea cu energie este partea esenţială a tuturor rețelelor de aprovizionare, dar legăturile dintre diferite sectoare – de exemplu, materialele plastice, traficul, producția de gaze – pot garanta securitatea aprovizionării. Au fost prezentate proiecte în domeniul educației și formării și al gestionării descentralizate a energiei. După încheierea discuțiilor, participanții au efectuat o vizită la mina de suprafață Garzweiler. (sma)