Propunerea bugetară a Comisiei Europene este lipsită de ambiție politică

Propunerea privind cadrul financiar multianual al UE (CFM) 2021-2027, prezentată de Comisie, nu merge suficient de departe și este lipsită de ambiție politică – aceasta a fost una dintre principalele concluzii ale unei conferințe pe această temă organizată de CESE. Ar fi de dorit să se ajungă cu celeritate la încheierea unui acord pentru un buget pe termen lung reformat în mod corespunzător.

Participanții la conferința CESE au recunoscut constrângerile la care este supus următorul CFM și au salutat numeroasele aspecte pozitive conţinute în propunerea Comisiei, dar și-au exprimat, în acelaşi timp, şi îngrijorarea faţă de discrepanța tot mai mare dintre preocupările și așteptările cetățenilor, pe de o parte, și puterea instituțională limitată și resursele financiare insuficiente alocate în prezent pentru UE. Propunerea Comisiei nu a reuşit să soluționeze această discrepanţă, ceea ce explică necesitatea revizuirii propunerii.

Stefano Palmieri, președintele Secțiunii ECO a CESE, a îndemnat liderii UE, în acord cu Parlamentul European, să majoreze plafonul actual pentru cheltuielile UE la 1,3% din VNB.

Nu doar mărimea, ci și structura, distribuția și setul de instrumente al propunerii de buget au fost supuse dezbaterii. Au existat diferite luări de poziţii cu privire la acest aspect.

Deși, în general, vorbitorii au salutat adăugarea de noi priorități politice, ei au solicitat o evaluare aprofundată a noilor instrumente de politică din punctul de vedere al adecvării și eficacităţii.

Noile priorități nu ar trebui să afecteze punerea la dispoziţie a resurselor financiare pentru cele de lungă durată, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, independent de faptul că aceste politici ar trebui reformate în mod corespunzător.

Instituirea unei condiționalități mai stricte pentru accesul la finanțarea UE a fost primită pozitiv, iar noile instrumente pentru o UEM stabilă au fost salutate. Cu toate acestea, participanții au pus sub semnul întrebării nivelul de ambiție și eficacitatea instrumentelor propuse și au solicitat mai multe detalii.

În cele din urmă, vorbitorii au convenit că este extrem de important să se ajungă la un acord cu privire la CFM înainte de reuniunea informală a Consiliului European de la Sibiu și de alegerile parlamentare din 2019.

Concluziile conferinței vor contribui la elaborarea unui aviz al CESE care urmează să fie discutat la sesiunea plenară a CESE din septembrie 2018. (jk)