Premiul pentru societatea civilă, ediția 2018 – Identități, valori europene și patrimoniu cultural în Europa

Evoluțiile de la nivel mondial din ultimii ani au pus la grea încercare proiectul european. O serie de diviziuni interne, răspândirea sentimentelor de nemulțumire în rândul cetățenilor și creșterea dramatică a migrației au luat pe nepregătite populația europeană și toate nivelurile de guvernare, dând naștere unei retorici naționaliste și primejduind solidaritatea reciprocă. În acest context, organizațiile societății civile au jucat un rol central în evidențierea potențialului patrimoniului cultural al Europei, în consolidarea identităților și a societăților și în promovarea posibilităților ample ale diversității, care constituie baza istoriei noastre europene.

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 vine să răsplătească inițiativele inovatoare care au oferit răspunsuri exemplare la provocări legate de:

  • sensibilizarea cetățenilor față de multitudinea și bogăția identităților europene;
  • exploatarea întregului potențial al bogăției culturale europene;
  • facilitarea accesului la patrimoniul cultural european;
  • promovarea unor valori europene precum respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de depunere a candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles. Pot concura pentru obținerea premiului CESE pentru societatea civilă toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și active la nivel local, național, regional sau european. În plus, concursul este deschis persoanelor particulare.

Lista completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile aici. (ll)