UE ar trebui să ofere un răspuns mai cuprinzător la cazurile de încălcare a statului de drept

Comitetul Economic și Social European a solicitat UE să adopte o abordare mai proactivă în fața înmulțirii cazurilor de încălcare a statului de drept în întreaga Uniune, pe fondul îngrijorării că situația ar putea degenera într-o adevărată criză a democrației și a drepturilor și libertăților fundamentale.

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din iunie, CESE a solicitat organizațiilor societății civile să se implice mai eficient și mai direct în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție împotriva subminării statului de drept în UE. Multe dintre aceste organizații contribuie la creșterea gradului de conștientizare, acționează ca observatori sau susținători și, ca atare, sunt adesea primele care au de suferit sub regimuri autoritare.

Subliniind că deține un rol special și că are datoria să acționeze atunci când activitățile membrilor săi și societatea civilă în general sunt în pericol în UE, CESE a solicitat o mai bună protecție a organizațiilor societății civile și a altor observatori precum jurnaliștii, avertizorii de integritate și apărătorii drepturilor omului.

Avizul reprezintă contribuția CESE la procesul de reflecție privind consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul UE, propus de Comisia Europeană într-o comunicare recentă, prin care a invitat toate părțile interesate să contribuie la dezbatere.

CESE a afirmat că salută eforturile Comisiei de a utiliza mijloacele disponibile pentru a consolida statul de drept în statele membre, deși observă că acestea nu sunt suficiente pentru prevenirea sau anihilarea atacurilor concertate asupra drepturilor și libertăților fundamentale.(II)