Rreducerea impozitelor pe profit stimulează investițiile, arată un studiu recent

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Pentru creșterea economică, impozitele pe profit sunt cea mai dăunătoare formă de impozitare Contrar percepției publice, nu a existat nici o scădere a cotei din PIB reprezentată de veniturile fiscale obținute prin impozitarea profitului în ultimii 40 de ani. Țările care au redus rata efectivă de impozitare a profitului în ultimii ani au constatat o crește a investițiilor în anii ce-au urmat. Acestea sunt câteva dintre concluziile unui studiu recent comandat de Comitetul Economic și Social European la cererea Grupului „Angajatori”.

O rată înaltă de impozitare a profitului poate îngreuna activitatea întreprinderilor prin anularea rentabilității anumitor proiecte de investiții și, în consecință, prin reducerea bazei de impozitare și, astfel, a veniturilor fiscale colectate. În medie, creșterea cu 1 % a ratei de impozitare a investițiilor străine directe (ISD) provoacă un declin al acestora cu 3,7 %.

De asemenea, analiza arată că reducerea impozitului pe profit nu conduce în mod necesar la deficite semnificative în finanțele publice, ci în realitate este aproape neutră din perspectiva încasărilor fiscale. În cazul a șase țări, reducerea impozitului pe profit a condus la o creștere a veniturilor fiscale. Reducerea impozitului pe profit înseamnă mai multă creștere – reducerea ratei de impozitare cu 10 % poate contribui cu 1-2 % la creșterea anuală.

„Studiul își propune să servească drept instrument util și fiabil în dezbaterea despre impozitare. Acest lucru este deosebit de important în actuala situație a Uniunii Europene, unde percepția publică despre impozitarea societăților comerciale (în special a marilor companii multinaționale) este distorsionată și exploatată de populiști”, a declarat Krister Andersson, vicepreședinte al Grupului „Angajatori”. Studiul oferă date și exemple concrete care contrazic acest discurs.

În timp ce ratele de impozitare au scăzut semnificativ în ultimii 40 de ani, veniturile fiscale provenite din impozitul pe profit, exprimate ca proporție din PIB, sunt încă la un nivel similar celui din anii `80. Veniturile fiscale provenite din impozitele pe profit se situează în intervalul 2-3 % din PIB, în timp ce veniturile din impozitul pe salarii, TVA și impozitul pe venituri, însumate, reprezintă peste 30 %.

Studiul este disponibil și poate fi descărcat de pe site-ul web al CESE, la următoarea adresă: https://europa.eu/!NB43bP (lj)