Accesul la servicii esențiale trebuie garantat tuturor

Îmbunătățirea implementării Pilonului european al drepturilor sociale, cu un accent pus pe promovarea serviciilor esențiale – aceasta a fost una dintre temele sesiunii plenare din iunie, în cadrul căreia membrii au adoptat un aviz din proprie inițiativă pe această temă, elaborat de Raymond Hencks și Krzysztof Balon.

CESE subliniază că toată lumea are dreptul să beneficieze de servicii esențiale precum apa, energia și transporturile, aspecte vitale pentru justiția socială.

Așa cum a evidențiat raportorul Hencks, unele dintre aceste servicii sunt reglementate și implementate insuficient la nivelul statelor membre. „Cerem ca toată lumea să poată beneficia de serviciile esențiale”, a declarat el, adăugând însă că acest lucru nu ajunge. „Mai este încă nevoie de clarificări ale conceptului de servicii esențiale și trebuie luate măsuri concrete pentru a remedia neajunsurile actuale și a garanta buna funcționare a acestor servicii, în funcție de nevoile utilizatorilor.”

Ca atare, CESE salută principiul 20 din Pilonul social, cel care reiterează dreptul de acces la servicii esențiale. „Aceste servicii reprezintă o parte vitală a justiției sociale și își găsesc temeiul în principiul egalității de tratament al utilizatorilor, care interzice orice tip de discriminare sau excludere, și pe principiul accesului universal la servicii de înaltă calitate și accesibile ca preț”, a confirmat dl Balon. (mp)