Într-un aviz exploratoriu, CESE solicită îmbunătățirea strategiilor macroregionale și prezintă un set de propuneri politice cu scopul de a le valorifica întregul potențial.

Propunerile au fost prezentate în iunie și au la bază o analiză aprofundată a strategiilor macroregionale existente. Analiza a arătat că strategiile s-au dovedit un instrument util pentru politica de coeziune și au consolidat integrarea și cooperarea până în prezent, dar nu au reușit să răspundă așteptărilor în ceea ce privește ajutorul dat în vederea reducerii disparităților sociale și teritoriale și a promovării durabilității mediului.

Pentru a îmbunătăți impactul strategiilor asupra reducerii disparităților, Comitetul recomandă, în primul rând, îmbunătățirea comunicării și a conectivității între partenerii de cooperare și încurajează implicarea mai strânsă a organizațiilor societății civile în punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor.

Prin urmare, factorii de decizie politică trebuie să-și intensifice acțiunile, să stimuleze angajamente active cu privire la strategiile macroregionale și să reducă birocrația. Un alt aspect important se referă la introducerea funcționării în rețea, interconectare și gestionarea bazelor de date existente.

CESE consideră că trebuie îmbunătățită comunicarea pe tema strategiilor macroregionale, pentru a consolida vizibilitatea acestora și a stimula colaborarea în rețea și participarea.

Ar trebui să se acorde prioritate creării de rețele și de clustere ale partenerilor sociali, ale actorilor socioeconomici și ale organizațiilor societății civile, atât în sens geografic, cât și în sens sectorial. Implicarea acestora în luarea deciziilor, în planificarea și în evaluarea politicilor este extrem de utilă pentru punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și poate stimula coeziunea și durabilitatea socială și de mediu.

În sfârșit, CESE propune instituirea unor rețele eficiente pentru activitățile educaționale. Acestea ar putea contribui, de asemenea, la îmbunătățirea performanței în ceea ce privește durabilitatea mediului. (jk)