CESE consideră că dreptul la îmbătrânire demnă ar trebui să fie recunoscut ca un drept fundamental. Europenii trăiesc mai mult, iar acest lucru este o veste bună. Odată cu îmbătrânirea populației, apar, însă, noi provocări sociale, economice și legate de sănătate, care afectează atât persoanele în vârstă, cât și familiile și societatea în care trăiesc. CESE afirmă că această temă a fost neglijată prea mult timp, neanticipându-se nevoile din ce în ce mai mari ale persoanelor în vârstă. Într-un aviz adoptat la 15 mai, CESE subliniază imensul potențial pe care îl reprezintă persoanele în vârstă pentru crearea de locuri de muncă și pentru progresul tehnologic.

Meseriile de asistent la domiciliu, infirmier, îngrijitor și asistent medical se numără printre cele care vor crea cele mai multe locuri de muncă în viitor. Bunăstarea persoanelor în vârstă este indisociabil legată de cunoștințele și educația acestui tip de personal.

„Propunem înființarea unui program minim european de formare/educare pentru asistenții specializați în gerontologie, infirmieri și îngrijitori, nu numai din punct de vedere tehnic, ci și pe plan social și uman, pentru a pregăti și a spori mobilitatea lucrătorilor și a serviciilor destinate persoanelor în vârstă”, afirmă dl Marian Krzaklewski, raportor al acestui aviz al CESE. Formarea trebuie înlesnită prin instrumentele TIC. CESE recomandă, de asemenea, stabilirea unui cadru comun la nivelul UE care să includă cele mai bune elemente ale programelor de formare existente.

Persoanele în vârstă își doresc să trăiască cât mai mult cu putință în propriul lor mediu. În opinia CESE, este esențial ca preferințele lor să fie respectate, în dialog cu familiile și rudele lor. „Cu toate acestea, alegerea nu trebuie să se mai limiteze la două posibilități: îngrijirea la domiciliu și centrele de îngrijire”, subliniază coraportorul avizului, dl Jean-Pierre Haber. „Există deja și alte tipuri de facilități, iar cele care nu au fost încă construite trebuie să fie orientate către facilitarea unei vieți independente. Prin urmare, ele trebuie concepute în funcție de profilurile persoanelor și de afecțiunile lor medicale specifice.”

CESE solicită, de asemenea, o mai bună utilizare a inovațiilor bazate pe tehnologiile digitale: telemedicină, senzori, carduri de sănătate digitale și dosare de sănătate electronice, precum și tehnologii de domotică, care nu numai că ar spori independența persoanelor în vârstă, dar ar crește și eficiența și siguranța serviciilor de îngrijire. (sma)