CESE pledează pentru o uniune energetică europeană care să implice și să aducă beneficii tuturor cetățenilor UE

CESE sprijină ferm obiectivele uniunii energetice și încurajează societatea europeană să își asume pe deplin acest proiect. Uniunea energetică este relevantă nu numai pentru politicile sectoriale, cum ar fi energia, transporturile și schimbările climatice; ea oferă şi o serie de oportunități pentru ca Europa să devină mai democratică, mai unitară, mai competitivă și mai dreaptă. Acest deziderat presupune existenţa unui dialog eficace pe tema energiei, la care trebuie să participe societatea civilă organizată de la nivel european, național, regional și local.

În avizul CESE adoptat la sesiunea plenară din aprilie, Toni Vidan şi Christophe Quarez au trecut în revistă progresele către o uniune energetică europeană, după publicarea, în noiembrie 2017, a celui de-al treilea raport al Comisiei Europene pe această temă.

Societatea civilă organizată trebuie să fie implicată în permanenţă într-un mod activ. Un dialog eficient pe tema energiei presupune un efort concertat din partea tuturor instituţiilor UE şi a membrilor acestora, atât la Bruxelles, cât și la fața locului în statele membre, pentru a discuta despre avantajele și problemele cu care se confruntă uniunea energetică, a-i implica pe cetățeni în elaborarea planurilor de tranziție energetică și a organiza dezbateri publice cu privire la modul în care oamenii își imaginează viitorul energiei în Europa.

Comitetul propune soluții practice pentru a încerca să depășească barierele existente: un pact social pentru o tranziție energetică orientată spre cetățeni, un serviciu european de informare în domeniul energiei, un fond european pentru adaptare la tranziția energetică și un program Erasmus Pro ecologic. (mp)