CESE schițează o serie de măsuri suplimentare necesare pentru realizarea unei UEM stabile, prospere și reziliente

CESE este ferm convins că, în acest moment, UEM nu este încă suficient de rezilientă și stabilă pentru a face față în mod eficace viitoarelor crize. Pledând pentru finalizarea UEM, el îndeamnă factorii de decizie să încheie mai rapid un acord politic mai amplu privind modul de realizare a unei UEM profunde și veritabile, care reprezintă obiectivul final.

„Noii pași pe calea realizării UEM trebuie să aibă la bază o poziție comună fermă a tuturor statelor membre, or, pentru moment, din dezbaterea politică lipsește în mod clar o viziune strategică comună”, a afirmat Mihai Ivașcu, raportorul pentru cel mai recent aviz al CESE privind pachetul UEM al Comisiei Europene.

Stefano Palmieri, preşedintele Secţiunii ECO și coraportor, a afirmat: „Finalizarea UEM necesită un puternic angajament politic, o guvernanță eficientă și o mai bună utilizare a resurselor financiare disponibile. Trebuie dezvoltate noi instrumente financiare pentru prevenirea crizelor și contracararea măsurilor prociclice.”

În avizul său, CESE precizează că, printre altele, noul Fond monetar european nu ar trebui să preia funcția unei „parașute de aur”, ci ar trebui mai curând să prevină crizele bancare, să sprijine dezvoltarea economică și să absoarbă șocurile.

În plus, CESE sugerează ca noile instrumente bugetare propuse - și anume funcția de stabilizare macroeconomică pentru zona euro și un mecanism de convergență specific pentru statele membre care se pregătesc să adere la zona euro - să fie incluse în bugetul UE.

Comitetul a elaborat un aviz separat privind sprijinirea reformelor structurale în statele membre, ca răspuns la propunerile Comisiei.

În avizul său, CESE propune, printre altele, să se elaboreze o strategie clară pentru Programul de sprijin pentru reforme structurale și să se mărească pachetul financiar dedicat acestuia, fără a se penaliza bugetele altor fonduri la fel de importante.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul nostru web. (jk)