Supraviețuirea sectorului tehnologiei maritime necesită o poziție fermă din partea UE

Avizul CESE pledează pentru o politică industrială și de producție solidă, bazată pe reciprocitate

„Comisia Europeană trebuie să adopte o politică industrială și de producție solidă, pe baza reciprocității; în caz contrar, industria europeană a tehnologiei maritime nu va putea face faţă concurenței șantierelor navale din Asia”, a avertizat dl Marian Krzaklewski, raportor al avizului CESE pe tema „Strategia LeaderSHIP”, adoptat în sesiunea plenară din 19 aprilie. 

CESE îndeamnă Comisia să accelereze implementarea strategiei LeaderSHIP 2020 și să prezinte cât mai curând principalele recomandări care vor figura în noua strategie pentru acest sector, LeaderSHIP 2030.

„Europa are nevoie de o abordare specifică pentru sectorul construcțiilor navale și pentru industria producătoare de echipamente marine. La fel cum se întâmplă în China, în Statele Unite, în Japonia și în Coreea de Sud, factorii de decizie europeni trebuie să considere acest sector drept unul strategic pentru economia Europei”, a subliniat coraportorul Patrizio Pesci.

O astfel de abordare trebuie să presupună:

  • un acord cuprinzător al OCDE care să stabilească norme privind subvențiile și, eventual, o disciplină în materie de stabilire a prețurilor;
  • reciprocitatea între Europa și țările terțe, ca principiu director în negocierile comerciale bilaterale și multilaterale;
  • un instrument financiar specific care să stimuleze investițiile în acest sector cu grad sporit de risc de capital, etc.

Sectorul tehnologiei maritime europene este un sector industrial esenţial pentru Europa, dar se confruntă cu multe dificultăți, nu în ultimul rând din cauza politicilor protecționiste ale concurenților din Asia de Est.

Cele circa 300 de şantiere navale europene au aproximativ 200 000 de angajaţi și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 31 de miliarde EUR. Aproximativ 22 000 de întreprinderi mari și de IMM-uri produc și furnizează echipamente maritime, generând o cifră anuală de afaceri de aproximativ 60 de miliarde EUR. Aceste întreprinderi au peste 350 000 de angajaţi direcţi, iar cota lor de piață la nivel mondial este de aproximativ 50%. (sma)