Integrarea Balcanilor de Vest trebuie să rămână o prioritate absolută a UE

Extinderea Uniunii Europene și, în special, propagarea valorilor sale democratice și a standardelor sale juridice în regiunea Balcanilor de Vest sunt în interesul atât al țărilor din Balcanii de Vest, cât și al UE, subliniază Comitetul Economic şi Social European în avizul său Coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest – provocări și priorități, adoptat în sesiunea plenară din 19 aprilie.

„Este esențial ca aderarea țărilor din Balcanii de Vest să rămână o prioritate pentru UE”, a afirmat Andrej Zorko, raportorul avizului CESE. „Promovarea valorilor UE în regiune reprezintă o garanție a securității și stabilității și consolidează dezvoltarea socială și economică, precum și democrația și statul de drept în aceste țări. Totodată, se promovează astfel stabilitatea și securitatea UE. Este foarte important ca societatea civilă, inclusiv partenerii sociali, să joace un rol activ în acest proces”.

Corupția, criminalitatea organizată, slăbiciunea generală a instituțiilor statului și a statului de drept, precum și discriminarea grupurilor minoritare sunt numai câteva dintre problemele cu care se confruntă țările din Balcanii de Vest. Economiile lor continuă să crească, dar cele șase țări sunt în continuare printre cele mai sărace din Europa. Conform estimărilor, convergența deplină cu standardele de viață din UE ar putea necesita până la 40 de ani. Prin urmare, CESE consideră că Comisia Europeană ar trebui să elaboreze programe specifice pentru a accelera convergența socială și economică a Balcanilor de Vest.

„CESE constată că procesul de aderare la UE rămâne unul dintre factorii-cheie care incită la implementarea unor reforme în țările din Balcanii de Vest”, a afirmat Dimitris Dimitriadis, coraportorul avizului CESE. „CESE subliniază lipsa unei atenții adecvate pentru efectele economice și sociale ale reformelor întreprinse, având în vedere că există diferențe substanțiale între statele membre ale UE și țările candidate în ceea ce privește nivelul securității economice și sociale. Prin urmare, CESE recomandă evaluarea gradului de coeziune socială, economică și teritorială atunci când se analizează îndeplinirea criteriilor de aderare la UE”. (sg)