Limbi disponibile:

Editorial

Să ne punem mintea la contribuţie ca să găsim soluţii de succes pentru viitorul Europei!

Dragi cititori,

Am plăcerea de a semna acest prim editorial în calitate de președinte nou ales al Comitetului Economic și Social European. Ca atare, îmi va reveni onoarea de a prezida cea de-a 60-a aniversare a CESE, pe care o vom sărbători cu prilejul sesiunii noastre plenare din 24 mai.

Când veţi citi aceste rânduri, vom pe punctul de a duce la bun sfârşit pregătirile pentru acest eveniment memorabil. De bună seamă că manifestarea va oferi posibilitatea de a trece în revistă momentele cruciale din istoria Comitetului, dar am decis de la bun început că ea ar trebui să ofere mai degrabă o privire de perspectivă, decât una retroactivă.

Pe scurt

Ziua porților deschise, o ocazie unică de a descoperi în ce fel lucrează CESE

Comitetul Economic și Social European și-a deschis porțile publicului sâmbătă, 5 mai 2018, pentru a sărbători Ziua Europei. CESE și-a prezentat activitățile vizitatorilor, punând un accent special pe cultură, deoarece 2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural.

Iordania – partener esențial pentru stabilitate în vecinătatea UE

O delegație a Comitetului Economic și Social European s-a întâlnit cu reprezentanți locali ai societății civile și cu funcționari guvernamentali la Amman, la 26 și 27 martie. Discuțiile purtate cu ocazia acestei vizite s-au axat pe dificultățile cu care se confruntă țara ca urmare a lipsei de stabilitate din regiune. Delegația CESE a recunoscut necesitatea sprijinului internațional și a unor măsuri specifice, având în vedere că, în ultimii ani, Iordania a dezvoltat o abordare globală în privinţa afluxului masiv de refugiați, majoritatea acestora fiind cei care au fugit din calea războiului din Siria.

Societatea civilă din UE și din Georgia discută situația IMM-urilor și a siguranței alimentare din Georgia

Cea mai recentă ședință a Platformei societății civile UE-Georgia a avut loc la Tbilisi, la 22 martie. Membrii platformei au discutat despre punerea în aplicare a Acordului de asociere dintre UE și Georgia și au adoptat o declarație comună. Platforma societății civile a salutat anunțul din luna martie cu privire la un posibil nou format pentru cooperarea sectorială bilaterală la nivel mai înalt între UE și Georgia, și și-a exprimat sprijinul pentru regimul de călătorii fără viză pentru șederi de scurtă durată, de care au beneficiat deja un număr mare de cetățeni georgieni.

Platforma societății civile UE-Ucraina se declară preocupată de salariile scăzute în Ucraina

Platforma societății civile (PSC) UE-Ucraina solicită Kievului o punere în aplicare mai coerentă a reformelor în diverse sectoare, acordând prioritate absolută aspectelor legate de salariile mici și de sărăcie. Aceste chestiuni au fost abordate în cadrul celei de a 6-a reuniuni a platformei societăţii civile, care a avut loc la Bruxelles, ocazie cu care membrii platformei au discutat progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordului de asociere dintre UE și Ucraina, rolul nivelurilor de remunerare în reducerea sărăciei și impactul acestora asupra forței de muncă, precum și schimbările climatice.

Serbia şi UE trebuie să își intensifice eforturile pentru ca aderarea Serbiei la UE până în 2025 să fie în continuare viabilă

Cea mai recentă reuniune a Comitetului consultativ mixt UE-Serbia (CCM) pentru societatea civilă a avut loc la Bruxelles, la 12 aprilie. Membrii CCM au discutat despre situația actuală și lucrările viitoare în cadrul negocierilor de aderare a Serbiei la UE și au adoptat o declarație finală. Serbia a fost recunoscută ca fiind unul dintre cei doi candidați din regiunea Balcanilor de Vest aflați în fruntea listei.

Minoritatea romă din Europa continuă să se confrunte cu discriminarea și cu stereotipurile etnice

Cea mai mare minoritate din Europa, în număr de peste zece milioane, continuă să fie discriminată și marginalizată în multe state membre ale Uniunii Europene. ONG-urile din domeniul drepturilor omului și factorii de decizie din UE, reuniți la sediul Comitetului Economic și Social European (CESE), au atras atenția că, în multe cazuri, poliția continuă să creeze profiluri pe criterii etnice împotriva romilor. În perioada 8-12 aprilie, la Bruxelles a avut loc o audiere publică pe tema „Combaterea anti-țigănismului din practicile de profilare etnică”, în cadrul celei de-a treia ediții a Săptămânii europene a romilor, organizată de instituțiile UE. 

Forumul societății civile solicită paşi concreţi pentru abordarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și îmbunătățirea standardelor de muncă

Forumul societății civile prevăzut în cadrul Acordului de liber schimb UE-Coreea și-a organizat cea de-a șasea ședință, coprezidată de Lee Ho-Geun și Georgi Stoev, la Seoul, la 11 aprilie. În declarația lor comună, copreședinții au subliniat că contextul geopolitic incert a dat naștere unor noi provocări pentru relațiile dintre UE și Coreea. Ei au solicitat promovarea valorilor și intereselor comune în regiune și transformarea parteneriatului dintre Coreea și UE, astfel încât să corespundă în mai mare măsură așteptărilor cetățenilor.

Publicații noi

„Descoperă ce poate face CESE pentru tine!” - o nouă ediție disponibilă

Această publicație, care se adresează publicului larg, oferă o scurtă prezentare a Comitetului și a rolului său unic de forum de consultare, dialog și consens între reprezentanții societății civile organizate. Accentul este pus pe misiunea sa, membrii săi și președinția sa, dar și pe funcționarea și realizările sale.
 

Publicație electronică – Comitetul Economic și Social European (CESE) – 60 de ani de angajament

Societatea civilă în acțiune, pentru Europa de mâine!

Creat prin Tratatele de la Roma în 1957, Comitetul s-a reunit în prima sa sesiune plenară în urmă cu 60 de ani, la 19 mai 1958. De atunci, istoria Comitetului este legată de cea a procesului de integrare europeană, pe care a promovat-o dintotdeauna.

Știrile CESE

Cetățenii se află în centrul dezbaterii privind viitorul Europei

Pe durata a două zile (5 și 6 mai), Comitetul Economic și Social European, în calitatea sa de reprezentant al societății civile, și-a deschis porțile atelierului civic european, forum care a reunit circa o sută de cetățeni reprezentând diversitatea a 27 de state membre (fără Regatul Unit).

Integrarea Balcanilor de Vest trebuie să rămână o prioritate absolută a UE

Extinderea Uniunii Europene și, în special, propagarea valorilor sale democratice și a standardelor sale juridice în regiunea Balcanilor de Vest sunt în interesul atât al țărilor din Balcanii de Vest, cât și al UE, subliniază Comitetul Economic şi Social European în avizul său Coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest – provocări și priorități, adoptat în sesiunea plenară din 19 aprilie.

Supraviețuirea sectorului tehnologiei maritime necesită o poziție fermă din partea UE

Avizul CESE pledează pentru o politică industrială și de producție solidă, bazată pe reciprocitate

„Comisia Europeană trebuie să adopte o politică industrială și de producție solidă, pe baza reciprocității; în caz contrar, industria europeană a tehnologiei maritime nu va putea face faţă concurenței șantierelor navale din Asia”, a avertizat dl Marian Krzaklewski, raportor al avizului CESE pe tema „Strategia LeaderSHIP”, adoptat în sesiunea plenară din 19 aprilie. 

Asigurarea unui „triplu A social” pentru UE necesită angajament politic sporit și finanțare adecvată

CESE solicită să se aloce suficiente resurse pentru a se finanța implementarea Pilonului european al drepturilor sociale. Pentru ca Pilonul social să devină o realitate, este nevoie de îmbunătățirea situației din statele membre și de un angajament solid în ceea ce privește bugetul, investițiile și cheltuielile curente.

CESE schițează o serie de măsuri suplimentare necesare pentru realizarea unei UEM stabile, prospere și reziliente

CESE este ferm convins că, în acest moment, UEM nu este încă suficient de rezilientă și stabilă pentru a face față în mod eficace viitoarelor crize. Pledând pentru finalizarea UEM, el îndeamnă factorii de decizie să încheie mai rapid un acord politic mai amplu privind modul de realizare a unei UEM profunde și veritabile, care reprezintă obiectivul final.

Investițiile străine directe trebuie să fie examinate, pentru a proteja securitatea națională și ordinea publică în UE

Foreign Direct Investment

Investițiile străine directe reprezintă o sursă importantă de creștere, locuri de muncă și inovare și au fost dintotdeauna un factor de susținere esențial pentru dezvoltarea economică și socială, în UE. Ele implică totuși și posibile riscuri pentru securitatea naţională, de unde și necesitatea unui cadru adecvat privind examinarea unor astfel de investiții.

CESE pledează pentru o uniune energetică europeană care să implice și să aducă beneficii tuturor cetățenilor UE

CESE sprijină ferm obiectivele uniunii energetice și încurajează societatea europeană să își asume pe deplin acest proiect. Uniunea energetică este relevantă nu numai pentru politicile sectoriale, cum ar fi energia, transporturile și schimbările climatice; ea oferă şi o serie de oportunități pentru ca Europa să devină mai democratică, mai unitară, mai competitivă și mai dreaptă. Acest deziderat presupune existenţa unui dialog eficace pe tema energiei, la care trebuie să participe societatea civilă organizată de la nivel european, național, regional și local.

Lupta pentru o remunerare egală poate fi câştigată cel mai uşor prin denunțarea stereotipurilor

CESE sprijină eforturile Comisiei de a reduce diferența de remunerare de 16,3% dintre femei și bărbați în UE, dar propune măsuri suplimentare, inclusiv punerea unui accent deosebit pe combaterea stereotipurilor sociale și culturale tradiționale care determină alegerile educaționale și de carieră ale femeilor.

Consolidarea rețelelor energetice europene este esențială pentru uniunea energetică

Existența unor rețele energetice mai puternice și interconectate reprezintă o premisă indispensabilă a uniunii europene a energiei. Doar prin dezvoltarea și integrarea rețelelor energetice europene, sistemele energetice ale continentului își pot atinge obiectivele: să furnizeze europenilor, pe bază competitivă, energie accesibilă ca preț, sigură și durabilă.

Ucenicie de calitate în Europa: permiteți ucenicilor să-și spună părerea

Programele de ucenicie ar trebui concepute cu implicarea activă a persoanelor direct afectate – ucenicii înșiși și organizațiile lor. Aceasta este principala reținere a CESE cu privire la propunerea de Cadru al UE pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, care, în opinia CESE, va contribui la îmbunătățirea standardelor în întreaga UE.

Interesele cetățenilor UE nu pot fi ignorate atunci când se dezvoltă noi forme de mobilitate

 mobility

Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită Comisiei să fie mai riguroasă în facilitarea accesului consumatorilor la noi forme de mobilitate mai curate și la prețuri accesibile, și să acorde sprijin financiar sporit pentru transportul public.

Ziua ICE: este nevoie de participarea efectivă a cetățenilor

La șase ani de la lansarea inițiativei cetățenești europene (ICE) și ca urmare a unor critici constructive repetate și a unor solicitări de îmbunătățire, îndeosebi din partea Comitetului Economic și Social European (CESE) și a altor instituții, Comisia Europeană a propus în cele din urmă anumite modificări ale acestui important instrument de democrație participativă.

Să ne gândim altfel la produsele din plastic: schimbarea atitudinilor impune un cadru legislativ riguros şi alternative viabile

Produsele din plastic sunt pe cale să devină una dintre principalele probleme de mediu din întreaga lume. Imaginea așa-numitului „vârtej de gunoi din Pacific”, cunoscut și ca „marea pată de gunoi din Pacific” – o insulă din plastic mai mare decât Mexicul, care pluteşte pe ocean şi care a apărut ca urmare a supraconsumului, a deversării deșeurilor şi a faptului că materialele plastice nu sunt reciclate – a fost un semnal de alarmă pentru mulţi oameni și a încurajat o regândire a modului în care folosim materialele plastice. Având în vedere că această problemă devine una stringentă, UE încearcă să transforme modul de proiectare, fabricare, utilizare și reciclare a produselor din plastic, motiv pentru care a adoptat, la 16 ianuarie 2018, o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară.

Știri despre grupuri

Sesiunea plenară a CESE comemorează 75 de ani de la Revolta din ghetoul Varșoviei

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Prin păstrarea unui minut de reculegere, sesiunea plenară a Comitetului Economic şi Social European a comemorat împlinirea a 75 de ani de la Revolta din ghetoul Varșoviei – cea mai amplă revoltă armată a evreilor din cursul celui de-al Doilea Război Mondial.

Vremea schimbării în Grupul III

La 18 aprilie, Arno Metzler a devenit în mod oficial președintele Grupului III pentru mandatul 2018-2020.

De profesie avocat, având din 1983 propriul său cabinet de avocatură în Germania, dl Metzler a reprezentat, de asemenea, în cadrul CESE, profesiile liberale din Germania, începând cu 2002. Înainte de a deveni președintele Grupului III, dl Metzler a deținut funcția de vicepreședinte responsabil pentru IMM-uri, profesii liberale și Regulamentul de procedură.

Munca, noile forme de muncă și condițiile de muncă

 Grupul „Lucrători”

Ratele de ocupare a forței de muncă se regăsesc mereu pe prima pagină a ziarelor. Însă, condițiile în care lucrează oamenii sunt aproape la fel de importante ca numărul celor care lucrează. Acest lucru este foarte relevant din perspectiva celor mai recente evoluții în domeniul muncii și a creșterii numărului de contracte atipice, ceea ce a impus ca hotărârile Curţii de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să stabilească faptul că, de exemplu, șoferii Uber sunt angajați, şi nu lucrători independenți.