Să ajutăm întreprinderile să supraviețuiască crizei cauzate de coronavirus!

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Pentru a limita daunele economice și sociale cauzate de criza legată de pandemia de COVID‑19, avem nevoie de o serie de măsuri, mai întâi pentru a face față fazei de urgență, iar apoi pentru a trece la faza de redresare și reconstrucție. Cel mai urgent pas îl reprezintă acum salvarea întreprinderilor și a locurilor de muncă.

Factorul esențial constă în garantarea de lichidități pentru întreprinderi (în special IMM‑uri). Grupul „Angajatori” salută toate măsurile de sprijin adoptate până în prezent atât la nivel național, cât și la nivel european. Acum trebuie să ne asigurăm că acești bani ajung la întreprinderi fără întârziere.

Pe lângă resurse financiare, pentru o economie și o societate aflate în situație de criză este vital și fluxul regulat de bunuri, servicii și lucrători. Este fundamental să rămână funcționale legăturile critice – atât piața unică, cât și conexiunile internaționale.

Avem nevoie de o abordare bine gândită, controlată și compatibilă pentru a ridica restricțiile, substituind măsurile generale cu măsuri specifice. Deschiderea clară și previzibilă a frontierelor interne ale UE ar trebui să facă parte din strategiile de ieșire din starea de urgență ale statelor membre. Această etapă ar trebui să fie coordonată la nivelul UE pentru a garanta condiții de concurență echitabile.

Realizarea de teste, urmărirea contactelor și protejarea sănătății cetățenilor sunt fundamentale pentru a reduce la minimum riscurile care apar odată cu eliminarea măsurilor restrictive. În acest sens, întreprinderile au mult de oferit în termeni de soluții practice.

Întreprinderile trebuie să fie în permanență implicate în planificarea și punerea în aplicare a măsurilor, având în vedere că dispun de cunoștințe practice și de competențe în ceea ce privește problemele, exigențele și posibilele soluții. Întreprinderile din UE din toate sectoarele și de toate dimensiunile fac tot ce le stă în putință pentru a ieși din criză. Împreună, putem reuși!

Dacă doriți să aflați mai multe despre propunerile Grupului „Angajatori” în ceea ce privește ieșirea din criză, citiți documentul nostru de poziție: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)