Învățarea pe tot parcursul vieții necesită fonduri publice mai substanțiale

Statele membre ale UE ar trebui să mărească investițiile publice în învățarea pe tot parcursul vieții, punând un accent special pe educația adulților, și ar trebui să aloce mai multe fonduri învățării în contexte non-formale și informale, în cadrul cărora cursanții pot dezvolta competențe non‑tehnice, cum ar fi gândirea critică și lucrul în echipă sau trăsături de personalitate, cum ar fi spiritul de lider și curiozitatea.

Este tot mai recunoscut faptul că, pe lângă abilitatea de a citi și de a scrie, care reprezintă o competență de bază, și competențele digitale, oamenii vor avea nevoie de aceste competențe non‑tehnice pentru a se adapta la impactul progreselor digitale și tehnologice globale. Aceste progrese transformă, în prezent, lumea muncii și profilurile competențelor multor profesii atât de rapid încât, adesea, este greu de prezis ce competențe vor fi necesare în viitor.

Această chestiune a fost abordată în avizul exploratoriu elaborat de CESE la solicitarea Președinției croate a UE. Avizul a îndemnat, de asemenea, statele membre să atribuie fonduri destinate în mod specific îmbunătățirii continue a competențelor și recalificării grupurilor celor mai vulnerabile ale societății, pentru a dota toate persoanele – fără excepție – cu noi competențe adaptate la locurile de muncă ale viitorului.

Raportoarea avizului, dna Tatjana Babrauskienė, a afirmat că pandemia de COVID‑19 a demonstrat în mod clar că învățarea se poate adapta rapid la schimbările de circumstanțe: «Când viața revine la „normal”, societatea ar trebui să desprindă învățăminte din această experiență de învățare on-line și să continue să dezvolte aceste abordări și competențe, investind suficient în ele, pentru a permite fiecărui cursant, indiferent de situația sa socială, să participe și să le valorifice».

Coraportorul, dl Pavel Trantina, a subliniat importanța de a integra contexte diversificate de învățare în politicile de educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, pentru a promova potențialul individual și unic al cursanților. CESE a solicitat UE și autorităților naționale să abordeze aceste propuneri și să le acorde sprijin financiar. (ll)