Este nevoie urgentă de norme tranzitorii pentru a oferi siguranță sectorului agricol

CESE salută propunerea Comisiei privind adoptarea unor norme tranzitorii care să vină în sprijinul agricultorilor europeni, pentru a se asigura o tranziție lină de la actuala perioadă de programare a PAC la următoarea.

Cu toate acestea, actuala perioadă de planificare a bugetului PAC se încheie la 31 decembrie 2020, fără a se preciza cuantumul sprijinului acordat de Uniune sau al plafoanelor naționale. Prin urmare, trebuie luate măsuri urgente pentru a asigura siguranța și continuitatea sprijinului acordat agricultorilor europeni.

Această certitudine în timpuri de incertitudine poate fi asigurată doar dacă cadrul juridic actual este extins astfel încât să acopere cel puțin anii 2021 și 2022, ceea ce implică aplicarea vechilor norme cu bani noi.

Așa cum subliniază dl Arnold Puech d'Alissac, raportorul avizului CESE pe această temă: „Un an fără ajutoare directe din primul pilon ar duce la deficite pentru toți agricultorii, iar fără ajutoare din al doilea pilon ar duce la stoparea angajamentelor cu obiective de mediu sau climatice ridicate și la amânarea investițiilor pentru modernizare.”

Prin urmare, CESE îi îndeamnă pe colegiuitori să adopte acest regulament cât mai curând posibil. Agricultura europeană și securitatea alimentară a UE sunt două active a căror importanță a fost readusă în prim-plan de pandemia de COVID-19. (mr)