UE trebuie să combată depopularea prin politici ferme în favoarea familiei și a locurilor de muncă

Cu o pondere din populația mondială ajunsă la un minim istoric și dat fiind că este puțin probabilă o nouă explozie demografică, Europa va trebui să adopte o abordare globală pentru a-și inversa declinul demografic, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și a adopta politici economice și sociale solide care să le poată restabili încrederea cetățenilor săi în viitor.

În avizul său Provocările demografice din UE în contextul inegalităților economice și de dezvoltare”, Comitetul Economic și Social European subliniază că o astfel de abordare trebuie să dea prioritate politicilor active de pe piața muncii care combat șomajul și contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, mai ales pentru tineri, care se confruntă în toate statele membre cu o rată a șomajului de circa două ori mai mare decât media.

Un alt factor-cheie pentru a asigura tendințe demografice pozitive sunt politicile familiale stabile și proactive care promovează echilibrul dintre viața profesională și cea privată, ca de exemplu concediul pentru creșterea copilului și formulele flexibile de lucru.

Deși poate compensa penuria de mână de lucru și de competențe, imigrația nu reprezintă – în opinia CESE – soluția optimă pentru a contracara consecințele îmbătrânirii demografice în Europa.

Stéphane Buffetaut, raportor pentru acest aviz, a declarat: „Statele membre cu politici familiale active au rate de natalitate mai înalte decât cele ale căror politici sunt slabe sau nu există”. „Scopul este de a garanta că a avea copii nu presupune scăderea calității vieții sau reducerea perspectivelor de carieră.”

În opinia coraportorului, Adam Rogalewski, punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale este un factor foarte important de îmbunătățire a situației demografice a UE, datorită fermelor măsuri sociale pe care le propune.

Elaborat la solicitarea Președinției croate a UE, avizul evidențiază problema „exodului creierelor”, resimțită mai dureros în estul Europei, dat fiind că lucrătorii pleacă în țările cu economii mai puternice.

CESE avertizează că, deși libera circulație a cetățenilor europeni este una dintre libertățile fundamentale ale UE, ar trebui avut grijă să nu se încurajeze migrația sistematică a persoanelor cu calificări și competențe de înalt nivel, fenomen care ar agrava decalajul în materie de competențe în raport cu țările în curs de dezvoltare și ar dăuna dezvoltării lor economice și sociale. (ll)