Limbi disponibile:

Editorial

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Europa suntem noi!

Dragi cititoare, dragi cititori,

Se apropie momentul în care cu toții vom avea ochii ațintiți asupra rezultatelor alegerilor europene.

Ziua de 26 mai este un moment crucial pentru Europa. Tot atât de crucială va fi participarea cetățenilor la vot, a tinerilor care vor fi înțeles că miza este însuși viitorul lor și care nu doresc ca altcineva să hotărască viitorul Europei în locul lor. Participarea la vot va depăși oare cifra de 42%, din 2014? Dacă acest lucru se va întâmpla, înseamnă că vom fi înțeles care este adevărata miză: vitalitatea proiectului european, păstrarea atractivității sale.

 

Pe scurt

Ziua inițiativei cetățenești europene (ICE) deschide un nou capitol în participarea cetățenească europeană

„Comisia are obligația morală de a reacționa la inițiativele cetățenești europene”

Christophe Lefevre, membru al CESE și președintele Grupului ad-hoc privind ICE, a inaugurat, la 2 aprilie, cea de-a 8-a ediție a Zilei inițiativei cetățenești europene.

„Cu toții suntem migranți”

La 2 aprilie, președintele CESE, Luca Jahier, a vizitat, însoțit de membrii CESE Isabel Caño, Stefano Mallia și Cristian Pîrvulescu, muzeul companiei Red Star Line din Anvers – un loc cu forță simbolică pentru migrația europeană. Două milioane de pasageri au călătorit de la Anvers, principalul port european al companiei Red Star Line, până în America de Nord, la bordul navelor companiei.

CESE și Consiliul economic, social și de mediu din Franța își unesc forțele pentru a încuraja o participare largă la alegerile europene

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Trebuie să reinventăm Europa, dând dovadă de entuziasm, prin proiecte apropiate de cetățeni”, afirmă președinții Patrick Bernasconi și Luca Jahier la sesiunea plenară a CESE din martie.

Știrile CESE

Milioane de cetățeni cu handicap nu își vor putea exercita dreptul la vot la alegerile europene

Aproximativ 800 000 de cetățeni ai UE care suferă de probleme de sănătate mintală sau de un handicap intelectual vor fi privați de dreptul de a vota din cauza normelor naționale în vigoare în 16 state membre. În plus, milioane de votanți vor fi descurajați de barierele tehnice din secțiile de votare, care nu țin seama de nevoile legate de diversele tipuri de handicap, se arată într-un raport al CESE.

„Mai avem încă multe de făcut pentru a ne asigura că cetățenii cu handicap au posibilitatea de a vota”

CESE Info l-a intervievat pe dl Krzysztof Pater, membru al CESE, pe tema raportului său, intitulat „Drepturile efective ale persoanelor cu handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European”

CESE propune un proiect pentru viitorul Europei

Președintele Jahier urmează să îl prezinte la Sibiu, la 9 mai

Într-un aviz îndrăzneț pe tema viitorului UE, CESE susține că UE trebuie să se apropie de cetățenii săi și să devină liderul global al dezvoltării durabile. Comitetul solicită o nouă strategie a UE, care să adopte o abordare globală și transsectorială, axată pe nevoile cetățenilor europeni și pe sustenabilitate, și prezintă recomandări politice care acoperă unsprezece priorități. O nouă strategie globală de punere în aplicare a Agendei 2030 trebuie susținută de un buget UE ambițios.

Sesiunea plenară a CESE va fi gazda promotorilor inițiativei cetățenești europene „Stop Extremism”

Comitetul Economic și Social European (CESE) i-a primit pe dnii Sebastian Reimer și Michael Laubsch, doi dintre inițiatorii și promotorii inițiativei cetățenești europene „Stop Extremism”, care a strâns aproximativ 1,6 milioane de semnături, ce urmează să fie validate de statele membre.

CESE propune un plan pentru ca UE să devină lider în consolidarea păcii în Europa și în lume

În sesiunea sa plenară din martie, CESE a adoptat un aviz în care se prezintă o strategie globală de consolidare a păcii condusă de UE, care include crearea „Căii porumbelului alb” (WhiteDoveWay), o cale a păcii din Irlanda de Nord până la Nicosia, pentru promovarea dialogului, a reconcilierii și a prevenirii conflictelor.

UE trebuie să pună la punct o strategie clară privind conectarea UE cu Asia

În sesiunea plenară din martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz privind Comunicarea comună cu titlul „Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE”, prezentată de Comisie și de Înaltul Reprezentant al UE în septembrie 2018. CESE consideră că comunicarea nu și-a atins nici pe departe scopul, având multe lipsuri importante din punct de vedere strategic, un nivel redus de ambiție și o viziune foarte superficială în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor și a conectării UE cu Asia.  

Perturbatorii endocrini: o legislație armonizată îi va proteja mai eficient pe cetățenii europeni

Perturbatorii endocrini sunt substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și, prin urmare, pentru a ține sub control modalitățile de utilizare a acestora, legislația UE trebuie să fie coerentă și armonizată. CESE solicită elaborarea unei strategii coerente și globale, bazată pe cunoștințe științifice, care să includă un plan de acțiune cu obiective și termene clare.

CESE sprijină planul de acțiune al UE împotriva dezinformării

CESE și-a exprimat sprijinul pentru planul de acțiune împotriva dezinformării prezentat de Comisie și de Înaltul Reprezentant al UE. Într-un aviz redactat de Ulrich Samm și Giulia Barbucci și adoptat în sesiunea plenară din martie, CESE subliniază că dezinformarea se poate defini ca o serie de informații în mod verificabil false sau înșelătoare, care sunt create, prezentate și răspândite pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare în mod deliberat, și care provoacă un prejudiciu public și amenință democrația.

Politica de coeziune trebuie să facă parte integrantă din noua strategie pentru UE

UE are nevoie urgent de o strategie nouă, ambițioasă și clară pentru viitorul său, care să țină seama de Agenda 2030 a ONU, de ODD și de alte angajamente internaționale, și din care să facă parte integrantă și politica de coeziune. Noua strategie ar oferi și o viziune pentru viitorul politicii de coeziune în sine. Noile dispoziții privind politica de coeziune de după 2020 trebuie să prevadă suficiente mijloace financiare și să garanteze o mai mare eficiență și vizibilitate a politicilor, îndeamnă CESE, într-un aviz exploratoriu privind viitorul politicii de coeziune.

„Rețeaua rețelelor” din Europa răspunde la provocarea tranziției către economia circulară

Peste 350 de părți interesate din întreaga Europă au schimbat impresii despre succesele obținute și dificultățile întâmpinate, în a doua zi a Conferinței părților interesate privind economia circulară, găzduită de Comitetul Economic și Social European la 7 martie 2019.

Ziua europeană a consumatorului 2019 a oferit prilejul identificării principalelor provocări cu privire la adaptarea politicii UE de protecție a consumatorilor la generațiile mai tinere

Este politica de protecție a consumatorilor orientată către tineri? Cum îi putem sprijini pentru a face alegeri durabile? Cum putem transpune noile tendințe în politici de protecție a consumatorilor? Aceste întrebări au fost abordate în cadrul unei dezbateri animate, care a avut loc la Bruxelles, la 27 martie. Într-o sală aproape neîncăpătoare, studenți, asociații de consumatori, întreprinderi și reprezentanți ai sectorului on-line au dezbătut diverse aspecte, de la îmbunătățirea mobilității și evitarea risipei de alimente, până la asigurarea caracterului durabil al modei „rapide” și înțelegerea rolului tehnologiilor informației și comunicațiilor în procesul de schimbare.

UE ar trebui să ia măsuri pentru a consolida ponderea internațională a monedei unice

Printre condițiile fructificării depline a potențialului monedei euro ca monedă internațională se numără adoptarea de politici macroeconomice solide în UE, aprofundarea UEM și finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital (UPC). Dar, mai presus de toate, este nevoie de un climat de încredere reciprocă și de o viziune comună a statelor membre asupra viitorului economiei UE. Acestea sunt principalele concluzii ale unei audieri privind consolidarea rolului internațional al monedei euro, recent organizate de CESE.

Forumul european privind migrația formulează zece recomandări pentru îmbunătățirea politicii UE în domeniul migrației

La 3 și 4 aprilie, Comitetul Economic și Social European și Comisia Europeană au organizat ediția de anul acesta a Forumului european privind migrația, în cadrul căruia a fost analizat rolul societății civile și al autorităților locale în gestionarea migrației și asigurarea unor căi sigure și legale către UE.

Știri despre grupuri

Grupul „Angajatori” al CESE pledează pentru o Uniune Europeană deschisă, unită și puternică

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

La mai puțin de două luni înainte de alegerile europene, Grupul „Angajatori” pledează pentru o Uniune Europeană deschisă, unită și puternică. Reprezentanții întreprinderilor se angajează să lucreze pentru o Uniune puternică și prosperă. Forța UE constă în atractivitatea sa. Pentru a beneficia în continuare de acest „mod de viață european”, avem nevoie de un mediu de afaceri competitiv. Acestea sunt doar câteva dintre principalele mesaje care figurează în declarația politică adoptată recent de Grupul „Angajatori”.

Lucrătorii examinează cele mai bune modalități de combatere a dumpingului social, însă cu valorificarea deplină a avantajelor mobilității

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Grupul „Lucrători” al CESE a fost gazda profesorului Roberto Pedersini de la Universitatea din Milano, care și-a prezentat studiul cu titlul „Cum trebuie concepută Autoritatea Europeană a Muncii pentru a se combate mai eficient dumpingul social și salarial” [How to design the European Labour Authority (ELA) to fight more efficiently social and wage dumping]. Oliver Röpke, președintele Grupului „Lucrători”, a subliniat rolul important pe care îl au partenerii sociali, în special sindicatele, în asigurarea punerii în aplicare a legislației muncii.

Grupul „Diversitate Europa” poartă dezbateri despre rolul pe care îl joacă societatea civilă în susținerea valorilor comune ale Europei

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” din cadrul CESE

La 7 mai, Grupul „Diversitate Europa” va organiza, la București, cu ocazia următoarei sale ședințe extraordinare, o conferință la nivel înalt pe tema „Europa valorilor comune și societatea civilă”, care va avea loc în Atrium, la Biblioteca Națională a României.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Ziua porților deschise la CESE 2019

9 mai este Ziua Europei și, păstrând tradiția încetățenită, instituțiile UE își vor deschide porțile pentru public în prima sâmbătă a lunii - în acest an, la 4 mai. Tema va fi reprezentată de alegerile europene din 23-26 mai, atunci când cetățenii europeni vor fi chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții pentru cinci ani esențiali.

Sorin Onișor expune la CESE o serie de fotografii cu peisaje din România

CESE va găzdui expoziția de fotografie cu tema „Peisaje românești de suflet”, care prezintă lucrări aparținând renumitului fotograf român Sorin Onișor.