Răspunsul la coronavirus: CESE solicită un plan european de investiții mai amplu

CESE sprijină Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus a Comisiei Europene, dar solicită un plan de investiții mai amplu, pentru a ajuta statele membre să ia măsuri împotriva pandemiei de COVID-19.

Inițiativa urmărește să promoveze investițiile în sistemele de sănătate ale statelor membre ale UE și în alte sectoare ale economiei. UE va mobiliza rezerve de lichidități, ca de pildă prefinanțări neutilizate în contextul fondurilor UE, și va oferi sprijin financiar.

Președintele CESE, dl Luca Jahier, a declarat: „Este evident că Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus trebuie să reprezinte doar o parte a sprijinului oferit, și anume contribuția specifică a fondurilor ESI la un plan european de investiții mai amplu. UE trebuie să ia rapid măsuri importante de sprijinire și de protejare a economiilor, întreprinderilor și lucrătorilor din statele membre, pentru a limita daunele și a sprijini redresarea”.

Într-un document de poziție adoptat de CESE la 25 martie, CESE sugerează, așadar, să se aibă în vedere opțiuni de finanțare suplimentare, de exemplu, cele disponibile în cadrul bugetului UE.

Bernd Schlüter, raportorul general al avizului CESE, a afirmat următoarele cu privire la elementul central al inițiativei: „Credem că trebuie să se acorde mai multă atenție întreprinderilor sociale non-profit, organizațiilor societății civile, lucrătorilor atipici și cu contracte atipice, lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și lucrătorilor cu locuri de muncă precare”.

Trebuie acordat un sprijin financiar sporit cooperării, la nivelul UE, între serviciile sociale, de sănătate și de gestionare a crizelor din cadrul organizațiilor și instituțiilor relevante din statele membre.

CESE sprijină cu fermitate mecanismele de flexibilitate sporită din cadrul financiar multianual al UE și solicită adoptarea rapidă a bugetului pentru perioada 2021-2027, care – în opinia sa – ar trebui adaptat la această criză sistemică fără precedent. (jk)