Tinerii europeni doresc ca educația și platformele de comunicare socială să stimuleze democrația și participarea cetățenilor în UE

Participants in YEYS 2019

O programă obligatorie despre politici europene, menită să-i ajute pe cetățeni să voteze în cunoștință de cauză, a fost cea mai votată propunere la ediția 2019 a manifestării „Europa ta, părerea ta!” (Your Europe, Your Say — YEYS), organizată pentru tineri de Comitetul Economic și Social European (CESE) la 21 și 22 martie 2019. Alături de alte trei propuneri selecționate, axate pe utilizarea noilor tehnologii și a platformelor de comunicare socială pentru a spori participarea la alegerile europene, programa va fi trimisă spre examinare Parlamentului European.

După 2 de zile de discuții și dezbateri animate, cei 99 de liceeni, în vârstă de 16 - 17 ani, selectați pentru YEYS 2019, au prezentat 10 recomandări în cadrul unei sesiuni plenare finale. Educația și platformele de comunicare socială s-au aflat în centrul atenției și o serie de proiecte au combinat platformele online și întâlnirile directe/ pentru a pune în legătură societatea civilă și factorii de decizie politică. Cele patru propuneri care au întrunit cel mai mare număr de voturi au fost:

1. #Viitorul este acum, un proiect de curs obligatoriu pentru școlile din întreaga Europă, conceput pe trei direcții: practică, cu vizitarea instituțiilor UE; teoretică, cu teste și prezentări; o platformă interactivă, care să propună teste și materiale video.

2. EU&U.EU, un site internet care să sintetizeze informații despre UE și alegerile UE, pentru a spori transparența și gradul de conștientizare, bazat pe utilizarea intensivă a mijloacelor de comunicare sociale și a conținuturilor multimedia.

3. (la egalitate) Europe E-VOTE, o propunere de a stabili ca ziua alegerilor să devină zi de sărbătoare națională și de a promova votul electronic și From You to EU, o inițiativă ce propune mijloace de conectare a politicienilor la mișcările sociale și de conlucrare în vederea găsirii unor soluții.

Celelalte propuneri prezentate de liceeni au fost
următoarele:

#Insta (nt) vote: îmbunătățirea performanței conturilor UE de pe platformele de comunicare socială, prin includerea unor conținuturi de înaltă calitate adresate în mod specific tinerilor, cum ar fi scurte materiale video și comentarii ale influențatorilor, menite să sporească gradul de conștientizare și de participare.

Network of Young Europeans, un proiect ce urmărește informarea cu privire la acțiunile și limitele UE, punerea în legătură a cetățenilor europeni și desfășurarea de dezbateri prin intermediul unei platforme internet, pentru a lansa proiecte și a publica rezultatele acestora.

Find(ing) your voice, un proiect care presupune organizarea, de trei ori pe an, a unui summit care să ofere tinerilor europeni și politicienilor posibilitatea de a participa împreună la dezbateri și diverse activități plus un site web cu conținuturi și informații interactive.

Shape your future – express yourself, constă dintr-un site internet destinat tinerilor sub 26 de ani, care să le permită să-și afirme opiniile pe diverse teme. Utilizatorii ar putea să emită aprecieri pozitive sau negative cu privire la aceste opinii, cele mai populare urmând să fie prezentate Parlamentului European.

SharEU, o aplicație care ar putea fi utilizată pentru a pune în legătură inițiativele sociale și instituțiile UE, cu moderatori specializați care să prezinte Parlamentului European un raport lunar privind inițiativele postate, contribuind astfel la crearea unei legături mai strânse cu cetățenii.

Voices worth being heard, o platformă de promovare a unor inițiative și discursuri, pentru a-i încuraja pe alegători să se implice și să-și apere propriile idei. Publicul ar urma să selecteze inițiativele care să fie prezentate Parlamentului European.

Liceenii au fost întâmpinați de dl Luca Jahier, președintele CESE; care a declarat: Vă rugăm să vă implicați în această luptă, fiți provocatori, pentru că luptați nu numai pentru propriul vostru viitor, ci și pentru al nostru al tuturor”.. Isabel Caño, vicepreședinta CESE pentru comunicare, a încheiat evenimentul cu următoarele observații:„Suntem mândri că vă împărtășiți ideile, visele, entuziasmul și soluțiile într-o instituție precum CESE, unde toți învățăm să negociem pentru a ajunge la un consens.". (dgf)