La reuniunea Consiliului Economic și Social al ONU, CESE sprijină participarea cetățenilor și buna administrație publică

Obiectivul ședinței pregătitoare a ECOSOC, desfășurate la Praga la sfârșitul lunii martie, a fost să evidențieze importanța participării cetățenilor, a bunei administrații publice și a instituțiilor favorabile incluziunii, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Agendei 2030.

„Am dori să cooperăm cu ECOSOC al Națiunilor Unite pe tema importantă a participării publice la luarea deciziilor. Comitetul Economic şi Social European sprijină pe deplin procesele participative, deschise și transparente în cadrul politicilor publice”, a afirmat membrul CESE, Roman Haken, care a participat la reuniune.

ECOSOC este al treilea organ al ONU ca importanță, după Adunarea Generală și Consiliul de Securitate. Acesta monitorizează evoluțiile pe plan internațional în domeniile economic, social și cultural, precum și în ceea ce privește educația și sănătatea. (sg)