Finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale

Grupul „Lucrători” al CESE

Este imperios necesar să relansăm solidaritatea și să punem capăt naționalismului, rasismului și politicilor lipsite de perspectivă în Europa.

Pilonul european al drepturilor sociale este esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și salariale și a sistemelor de protecție socială în Europa, pentru garantarea echilibrului între viața profesională și cea privată și pentru îmbunătățirea standardelor sociale și a convergenței între statele membre ale UE inclusiv a negocierii colective și a accesului la serviciile sociale.

Cu toate acestea, nu se pot face îmbunătățiri fără resurse financiare: punerea în aplicare efectivă a Pilonului în statele membre va fi posibilă doar dacă acestea dispun de resurse financiare suficiente pentru a investi în politici sociale, transpunând astfel drepturile și principiile în inițiative politice specifice.

Prin urmare, este nevoie de intervenția substanțială a unor mecanisme cum ar fi Fondul social european, Fondul european pentru investiții strategice, și nu numai, precum și a unui sistem fiscal mai echitabil, precum și de instituirea unei „reguli de aur”, care să excludă din deficitul public anumite investiții sociale cum ar fi cele din domeniul educației, al infrastructurii etc. , făcând astfel posibilă realizarea de investiții sociale mai importante fără a se încălca regulile fiscale. 

În prezent, CESE elaborează un aviz privind finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale, pentru a oferi o evaluare echilibrată a modului în care aceasta poate fi și trebuie realizată prin asigurarea unor investiții suplimentare, îndeosebi prin intermediul resurselor atribuite, în cadrul financiar multianual post-2020, FSE, FEIS și al altor fonduri ale UE. Acest aviz contribuie la dezbaterea actuală privind viitorul cadru financiar, care va avea o influență asupra succesului politicilor de convergență socială. (prp/mg)