Eliminarea lacunelor în materie de competențe – perspectiva Grupului „Angajatori”

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Abordarea lacunelor în materie de competențe este o sarcină multidimensională, pentru care trebuie depuse eforturi atât la nivelul sistemelor de educație și formare profesională, cât și în ceea ce privește schimbarea mentalităților. Având în vedere ritmul rapid al schimbărilor la care asistăm în prezent, nevoile viitoare în materie de competențe nu sunt ușor de identificat cu precizie. Trebuie să ne împăcăm cu gândul că viitorul muncii va necesita învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât să ne adaptăm în permanență competențele la nevoile în schimbare. Acestea sunt unele dintre concluziile conferinței pe tema „Eliminarea lacunelor în materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă – perspectiva întreprinderilor”, care a avut loc la 22 martie 2018, la Sofia, în Bulgaria.

Conferința s-a încheiat cu declarația comună a Grupului „Angajatori” și a Asociației Organizațiilor de Angajatori din Bulgaria, prin care se solicită o serie de măsuri practice, al căror scop este de a adapta piețele forței de muncă și sistemele de educație la nevoile viitorului. Printre aceste măsuri se numără eliminarea piedicilor din calea creării de locuri de muncă, motivarea oamenilor pentru a-și dezvolta ei înșiși competențele și adoptarea unei abordări bazate pe „flexicuritate”, în vederea adaptării legislației muncii la nevoile economiei moderne.

Trebuie să stimulăm, în cadrul sistemelor de învățământ, creativitatea, spiritul antreprenorial și mobilitatea în educație și formare, la toate nivelurile, pentru a investi în competențele STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții și, totodată, învățarea la locul de muncă și educația și formarea profesională, precum și să consolidăm legăturile dintre întreprinderi și furnizorii de servicii educaționale, evitând astfel apariția unor neconcordanțe între cererea și oferta de competențe. Textul integral al declarației poate fi descărcat aici.

Manifestarea – organizată în comun de Grupul „Angajatori” și de Asociația Organizațiilor de Angajatori din Bulgaria – se înscrie în seria evenimentelor oficiale organizate de Președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene. (lj)