CESE îndeamnă la reafirmarea modelului social european

RAPPORTEUR SPEAKING

Pentru a face față adâncirii inegalităților din societatea europeană, în toate politicile UE ar trebui să se țină seama de durabilitatea socială, iar modelul social european ar trebui reafirmat, ca garanție de protecție socială pentru toți cetățenii în era digitalizării și a globalizării, s-a afirmat la sesiunea plenară din martie a Comitetului Economic și Social European (CESE).

În prezentarea avizului său pe tema „Un concept durabil din punct de vedere social pentru era digitală”, raportorul, dna Giulia Barbucci, a explicat că „este esențial ca durabilitatea socială să devină realitate, la fel cum se vizează durabilitatea mediului și sustenabilitatea economică”.

CESE a afirmat că sprijină pe deplin recomandarea Parlamentului European potrivit căreia Comisia și partenerii sociali ar trebui să colaboreze pentru o propunere de directivă-cadru privind condițiile de muncă decente în toate formele de ocupare a forței de muncă, inclusiv în noile tipuri.

Se recomandă, de asemenea, intensificarea eforturilor pentru asigurarea unei remunerații juste și a unei tranziții fără sincope între locurile de muncă, pe lângă oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții, menite să reducă analfabetismul digital.

Comitetul a pledat în favoarea unei piețe a forței de muncă mai favorabile incluziunii imigranților și a facilitării accesului femeilor la profesiile digitale și a recomandat să se acorde atenție deosebită persoanelor cu handicap.

De asemenea, a considerat că măsurile trebuie supuse unei evaluări a impactului, cu scopul de a înțelege mai bine efectele politicilor europene asupra majorității populației. (ll)