Viitorul muncii - eliminarea lacunelor în materie de competențe este esențială

În Avizul privind viitorul muncii, adoptat în sesiunea plenară din martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a făcut apel la statele membre să se concentreze pe educație și formarea profesională și să-și adapteze sistemele de educație la nevoile piețelor forței de muncă, care trec în prezent prin transformări rapide și dramatice determinate de noua revoluție digitală și industrială.

Potrivit unor studii, mutațiile tehnologice vor determina perturbări semnificative ale modelelor de ocupare a forței de muncă și de afaceri în unele sectoare, 9% din locurile de muncă fiind expuse riscului de a dispărea din cauza automatizării. Alte 25% dintre locurile de muncă ar putea fi transformate, iar jumătate dintre sarcinile implicate pot fi automatizate. În același timp, vor fi create noi locuri de muncă și se așteaptă ca nouă din zece dintre viitoarele locuri de muncă să necesite competențe digitale.

Potrivit CESE, instrumentele necesare pentru înțelegerea oportunităților în materie de locuri de muncă ale viitorului sunt educația de bază de calitate, formarea profesională de înaltă calitate, învățarea de-a lungul vieții, perfecționarea și recalificarea tuturor lucrătorilor.

CESE a declarat că este preocupat de viitorul grupurilor vulnerabile din Europa, printre care persoanele cu un nivel scăzut de calificare. Acesta a solicitat Comisiei să ia măsurile necesare pentru a preveni marginalizarea lor ca urmare a incapacității de a ține pasul cu viteza schimbării.

Elaborat la solicitarea Președinției bulgare a UE, Avizul privind viitorul muncii a fost prezentat la conferința pe tema „Eliminarea lacunelor în materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă – perspectiva întreprinderilor”, organizată la Sofia, la 22 martie. (ll)