Al 4-lea Forum european privind migrația se concentrează pe integrarea migranților pe piața forței de muncă

Ediția 2018 a Forumului european privind migrația, organizat de Comitetul Economic şi Social European (CESE) în colaborare cu Comisia Europeană, a avut ca temă centrală provocările și oportunitățile legate de integrarea migranților pe piața forței de muncă din UE. Forumul a reunit peste 120 de organizații ale societății civile, precum și reprezentanți ai autorităților locale și naționale și ai instituțiilor UE.

În deschiderea forumului, dl Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a afirmat: „A venit vremea să depășim discursul centrat pe «criza» migrației, cu care suntem întâmpinați zi de zi, și să ne concentrăm în schimb pe ceea ce putem face pentru ca migrația să devină o adevărată oportunitate pentru noi toți”.

În discursul său de deschidere, președintele CESE, dl Georges Dassis, a subliniat că primirea refugiaților nu este numai un imperativ moral, ci și o obligație legală pe care toate statele și-au asumat-o odată cu apartenența la UE, și a afirmat că statele membre trebuie să fie trase la răspundere. Pe de altă parte, și migranții trebuie să respecte modelul UE, de exemplu în ce privește egalitatea de gen.

„Cu ajutorul fondurilor existente, precum fondurile ESI și Fondul pentru azil, migrație și integrare, se pot implementa măsuri pentru a soluționa problemele existente și a crește șansele de angajare în rândul migranților”, a declarat dl Dassis.

Discuțiile purtate pe durata forumului au abordat numeroase aspecte ale procesului de integrare a migranților pe piața forței de muncă, de exemplu necesitatea de a promova încadrarea în muncă pe termen lung și munca decentă, de a preveni exploatarea și de a combate discriminarea, precum și importanța recunoașterii competențelor. (ll)