CESE solicită menținerea ritmului în punerea în aplicare a uniunii bancare

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

CESE solicită ca măsurile propuse de Comisia Europeană de finalizare a uniunii bancare și de aprofundare a UEM să fie puse în aplicare fără întârziere.

Uniunea bancară este esenţială pentru UEM, deoarece va consolida stabilitatea financiară și integritatea teritorială a UE și va împiedica fragmentarea și dezintegrarea pieței, în cazul unor crize viitoare. Prin urmare, CESE salută propunerile Comisiei.

„Sprijinim noua abordare de punere în aplicare treptată a celui de-al treilea pilon al uniunii bancare, sistemul european de asigurare a depozitelor. Această abordare ar putea da un nou elan negocierilor până acum eșuate”, a afirmat Daniel Mareels, coraportor al avizului CESE pe această temă. „Nu trebuie scăzut ritmul procesului de punere în aplicare.”

CESE susţine măsurile de întărire și consolidare a primilor doi piloni ai uniunii bancare. Crede că eforturile suplimentare de reducere și partajare a riscurilor în sectorul financiar pot deschide calea către realizarea celui de-al treilea pilon și trebuie continuate în paralel.

„Stocurile restante de credite neperformante și eventuala lor acumulare trebuie tratate cu prioritate”, a spus raportorul Carlos Trias Pintó. „De asemenea, solicităm ca Fondul Monetar European să funcționeze pe deplin, cât mai curând posibil, ca mecanism de protecție a Fondului unic de rezoluție.”

În plus, CESE recomandă să se acorde maximă atenție schemelor naționale de garantare a depozitelor în etapa de reasigurare și să se ia decizii mai concrete și formale, bazate pe un consens cât mai larg, cu privire la demararea etapei de coasigurare.

În cele din urmă, sectorul financiar ar trebui să se angajeze să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 și angajamentele de la Paris, și toți actorii financiari ar trebui să se concentreze, în mod fiabil și în condiții de egalitate, pe finanţarea economiei reale. (jk)