„ICE trebuie să devină un instrument puternic de participare civică”

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este menită să promoveze cetățenia activă și democrația participativă, și poate contribui la depășirea deficitului democratic al UE. De asemenea, ea este un instrument care îi poate uni pe europeni în jurul unei cauze, consolidând, ca atare, sentimentul de identitate europeană. Cu toate acestea, pentru a-i valorifica pe deplin potențialul, trebuie însoțită de un dialog și să aibă un impact pe măsură.

În avizul său privind inițiativa cetățenească europeană, adoptat la 14 martie, CESE a propus diverse modalități de concretizare a acestui deziderat:

  • măsuri adecvate de monitorizare în cazul inițiativelor încununate de succes: este foarte important ca aceste inițiative să fie dezbătute în sesiunile plenare ale Parlamentului European (PE), astfel încât să capete dimensiunea politică necesară;
  • dialogul cu organizatorii ICE trebuie consolidat, atât în timpul campaniei, cât și după;
  • este nevoie de reguli clare și transparente în faza de înregistrare;
  • rolurile de mentor instituțional și de instanță decizională la înregistrare, ambele îndeplinite simultan de către Comisie, ar trebui separate.

„CESE consideră că trebuie să îndeplinească un rol de facilitator și de mentor instituțional”, a declarat raportorul, Kinga Joó, care a reiterat dorința Comitetului de a sprijini în continuare inițiativele.

CESE a participat încă de la început la dezbaterea privind ICE. Prin manifestarea „Ziua ICE” – care va fi organizată de CESE în acest an la 10 aprilie –, ICE va rămâne prioritară pe agenda UE și va căpăta mai multă vizibilitate.